VIDEO TRƯỚC

Truyện cười tiếng hàn 다이어트

VIDEO SAU

Truyện cười tiếng hàn 이상한 소승
Truyện cười tiếng hàn 기다리라

기도를 했다.
하느님, 당신께는 1분이 1억년 같고,

1원이 1억 원 같다는 말이 사실입니까?
하느님이 대답했다.

그렇다.

남자는 말했다.
그러 시다면, 저에게 1원만 주실 수 있겠습니까?

그러자 하느님이 대답했다

오냐, 1분만 기다려라.

Từ vựng

Bạn có thể học từ những từ này !
Xem hướng dẫn

Check
Từ
Nghĩa
Audio
남자 Đàn ông

sound
사실 sự thật

sound
그러자 ngay lúc đó, vừa lúc đó,

sound
대답 đối đáp, trả lời

sound

Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound아침에 일어나면 ‘오늘은 좋은 일이 생긴다.’ 하고 큰 소리로 외쳐라. 세상은 너의 뜻대로 이루어진다.

Mỗi sáng thức dậy Hãy hét to rằng :" Hôm nay là một ngày tuyệt vời" Thế giới này sẽ diễn ra theo cách của bạn.
Ngữ pháp