VIDEO TRƯỚC

Truyện cười tiếng hàn 당근의 변신

VIDEO SAU

Truyện cười tiếng hàn 다이어트
Truyện cười tiếng hàn 맹구의 성적표

맹구의 과목모두가 가 였다

맹구가 말씀

얘 맹구야 너무과목에만 신경 쓰지 마라

26-----명인과 안내
앞을 못 보는 맹인이 안내견을 데리고 길을 걷 고 있었다.
한참 길을 걷 고 있는데 바지에 오줌을 싸는 것이었다.

그러자 그 맹인이 안내견에게 주려고 했다.

지나가던 보다 맹인에게 한마디 했다.

당신은 개가 당신 과자를 줍니까?
나 같으면 개 머리를 한 대 때렸 을 텐데.

그러자 맹인이 말했다.

어디 있는지 알잖소.

Từ vựng

Bạn có thể học từ những từ này !
Xem hướng dẫn

Check
Từ
Nghĩa
Audio
어디 ở đâu

sound
안내 sự hướng dẫn

sound
바지 quần

과자 bánh quy

말씀 lời nói

sound
머리 đầu

sound
과목 môn học

sound
모두 Tất cả

sound
너무 quá

sound
그러자 ngay lúc đó, vừa lúc đó,

sound
한마디 lời tóm gọn

sound

Ngữ pháp

Stt Ngữ pháp Nghĩa
1 텐데 thì

Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound사람의 마음 자석과 같아서 생각하는 것을 끌어당기는 힘을 가진다. 원하는 것을 끊임없이 생각 하고 또 생각하라. 그렇게 하면 그대 이룰 것이다.

Vì những suy nghĩ của chúng ta như nâm châm Nên khi ra suy nghĩ sẽ sinh ra một sức mạnh lôi kéo những điều đó Hãy suy nghĩ và suy nghĩ liên tục về điều mình muốn Nếu làm như vậy bạn sẽ đạt được nó .
Ngữ pháp