VIDEO TRƯỚC

Truyện cười tiếng hàn 찐자 의도는

VIDEO SAU

Truyện cười tiếng hàn 당근의 변신
Truyện cười tiếng hàn 법정에서

판사 : 당신이 총쏘는 것을 직접 보았는가?
증인 : 총 소리를 들었을 뿐입니다.
판사 : 없다.

(증언대를 떠나 면서 판사에게서 등을 돌린 증인은 큰 소리로 웃었다)

증인 : 판사님은 제가 웃는 것을 보았습니까?
판사 : 웃는 소리만 들었지.
증인 : 그것 증거로 받아 들일 수 없겠 네요?

Từ vựng

Bạn có thể học từ những từ này !
Xem hướng dẫn

Check
Từ
Nghĩa
Audio
그것 cái đó

sound
없다 không có

sound
소리 âm thanh, tiếng

sound
직접 trực tiếp

sound
판사 quan tòa, thẩm phán

sound
증거 ...

증인 ...

당신 you (Formal)

Ngữ pháp

Stt Ngữ pháp Nghĩa
1 네요 Cảm thán
2 면서 trong khi

Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound흥분하시면 혈압이 올라가서 위험합니다

Nếu quá hưng phấn thì anh sẽ gặp nguy hiểm do huyết áp tăng
Ngữ pháp