VIDEO TRƯỚC

Truyện cười tiếng hàn 적업별 거지말
Truyện cười tiếng hàn 싫어하는 사람

1. 사람
앓느니 죽겠다는 사람.

2. 사람
이 없으면 잇몸으로 살겠다는 사람.

3. 산 부인 사람
사람.

4. 한 사람
밥이 사람.

5. 사람
법 없이도 살 사람.

6. 사람
하나를 가르치면 열을 아는 사람.

38 고추 청년과 된장 아가씨
옛날 고추 청년과 된장 아가씨가 있었어요.

된장 아가씨, 사랑합니다.
저도 좋아요, 고추 청년.

둘은 몰래 결혼하기를 원했습니다.

대가 일어났죠.

내 눈에 흙이 들어 가기 전까진 안 된다.
우리 가문에 이런 일은 있었던 적이 없다.

결혼에 골인하게 되었습니다.

결혼 전날이 되었습니다.

된장 아가씨, 제가 밝힐 게 있어요.
뭔데요?

사... 사실 전...
괜찮아요 얘기해 봐요.

전... 사실... 수입산이에요!
흠... 괜찮아요.

저도 밝힐 게 있어요.
뭔데요?

괜찮나요?
네. 얘기해 보세요.

얘기해도 제 곁을 떠나지 않을 건 가요?
연하죠.

사실... 사실... 저... 전...

똥이에요!

Từ vựng

Bạn có thể học từ những từ này !
Xem hướng dẫn

Check
Từ
Nghĩa
Audio
없다 không có

sound
사람 người (ᄉ...)

sound
있어요 Có (...) không ạ?

고추 ớt

sound
사랑 tình yêu

sound
수입 thu nhập

sound
연하 người bạn đời nhỏ tuổi hơn

결혼 kết hôn

sound
사랑하다 yêu

사랑합니다 Yêu ( Nguyên thể 사랑하다 )

sound
우리 Chúng ta, chúng tôi

sound
전날 Ngày trước

sound
얘기 câu chuyện

sound
사실 sự thật

sound
청년 thanh niên

sound
부인 bà xã

sound
산부인과 ...

인과 ...

대가 ...

결혼하다 kết hôn

옛날 ngày cũ

잇몸 nướu

과하다 quá lố

가요 dân ca

기하다 định ngày, hẹn

이런 Như thế này

고추장 Tương ớt, cô chu thích ăn ớt

아가씨 Cô gái chưa chồng

당하다 chạm trán, đương đầu , gặp phải, trải qua

몰래 Bí mật, riêng tư.몰라-> 몰래

Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound 말만 하고 행동하지 않는 사람 잡초 가득 정원 같다.

Người chỉ nói mà không hành động. Giống như một cánh đồng toàn cỏ dại.
Ngữ pháp