VIDEO TRƯỚC

Truyện cười tiếng hàn 개와 변호사

VIDEO SAU

Truyện cười tiếng hàn 찐자 의도는
Truyện cười tiếng hàn 웃음에 관한 철학

웃음은 스트레스의 마침표요 행복느낌 이며
긍정으로 바라보는 기술이다.

크게 웃어라!
1분 웃으면 8일 더 산다.
만족한 웃음은 집안의 햇빛이다.
웃지 않고 하루를 보낸 사람
그날 하루를 낭비한 것이나 마찬 가지다.

웃음은 상한 마음을 치유해 주는 명약이다.
행복하다.

나로부터 시작되는 웃음
지금부터 시작되는 웃음
여기부터 시작되는 웃음
웃음은 음악이다

Từ vựng

Bạn có thể học từ những từ này !
Xem hướng dẫn

Check
Từ
Nghĩa
Audio
음악 âm nhạc

지금 bây giờ

sound
사람 người (ᄉ...)

sound
여기 ở đây

sound
행복하다 hạnh phúc

sound
긍정적 mang tính tích cực

긍정 sự khẳng định, sự quả quyết

sound
마음 Tấm lòng

sound
행복 Hạnh phúc

sound
하루 Trong một ngày

sound
느낌 cảm giác, sự cảm nhận

sound
부터 từ

sound
기술 kỹ thuật

sound
시작 bắt đầu

sound

Ngữ pháp

Stt Ngữ pháp Nghĩa
1 이며

Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound 말만 하고 행동하지 않는 사람 잡초 가득 정원 같다.

Người chỉ nói mà không hành động. Giống như một cánh đồng toàn cỏ dại.
Ngữ pháp