VIDEO SAU

Truyện cười tiếng hàn 굿모닝
Truyện cười tiếng hàn 이상한 계산법

휴가원을 냈다.
그러자 부장님이 말한다.

대리! 1년은 365일이지?
하루는 24 시간이고,

그 중 자네 시간이지?
하루의 3분의 1을 근무하니까,

결국 1년에 자네가 일하는 날은 일 년 365일의
3분의 1인 122일 밖에 안 된다는 얘기야.

그 중에 52일의 일 요일이 있고,
반만 일하는 토 요일을 26일로 치면 겨우 44일이 남네!

그걸 자네가 다 일 하 고 있나?
밥 먹는 시간,
시간 까지 합치면
하루 최소한 3 시간은 빠 진다고!

그걸 다 빼면 자네가 일하는 소리지.

부장님은 계속 말을 이었다.

휴가는 열흘이지?
그럼, 17일이 남는군.

그중에서 신정, 구정, 식목일, 근로의 날, 어린이 날,
석가탄신일, 현충일, 제헌절, 크리스마스,
휴일이 총 16일이야.

결국, 자네 제대 일하는 날은
1년에 딱 하루 밖에 안 되네!

휴가원을 내면,
아예 놀고 먹겠다는 건가?

자네도 입이 있으면 대답 좀 해보게!

그러자, 김 표정으로 대답했다.

부장님, 너무 피곤해요.
그런지 그 말씀드리죠.

우리 나라의 4천5백 인구 중에 2천5 백만
노인이나 실 업자, 아니면 퇴직자들입니다.

그럼, 남은 인원은 2천만 명이지요?
그 중에서 1천 6 백만 학생이거나 어린이들입니다.
그럼, 4 백만 명이 남습니다.

현재 백만 명이 국방을 위해
군대에 있거나 공익 근무 중이고,
백만 명은 국가 공무원입니다.

그럼, 2 백만 명이 남는 거죠?

이 2 백만 명 중에 180만 명이
공무원들이니까

남는 건 20만 명.

그중에 188,000명이 병원에 누워 있으니
겨우 12,000명이 남죠.

그리고 11,998명이 감옥에 가 있으니
결국 두 명이 남아서 일을 하고 있다는 얘깁니다.

바로, 부장님과 저!

부장님은 매일 오로

Từ vựng

Bạn có thể học từ những từ này !
Xem hướng dẫn

Check
Từ
Nghĩa
Audio
학생 học sinh

sound
공무원 công chức

sound
일하다 làm việc (ᄋ...)

sound
그리고

sound
크리스마스 Giáng sinh

휴가 kỳ nghỉ

근무 làm việc (ᄀ...)

sound
말씀 lời nói

sound
소리 âm thanh, tiếng

sound
그럼 vậy thì, thế thì (2 từ)

휴일 ngày nghỉ

sound
병원 bệnh viện

sound
인구 dân số

현재 hiện tại, thực tế

sound
피곤하다 mệt

대답하다 đối đáp, trả lời

sound
제대로 một cách đúng đắn

sound
표정 biểu cảm, nét mặt

sound
부장 trưởng phòng

sound
대리 trưởng nhóm

sound
시간 Thời gian

sound
하루 Trong một ngày

sound
매일 Mỗi ngày

sound
까지 Cho đến, cho tới

sound
우리 Chúng ta, chúng tôi

sound
계속 sự liên tục

sound
공익 công ích

sound
인원 Nhân viên

sound
너무 quá

sound
나라 đát nước

sound
얘기 câu chuyện

sound
최소 nhỏ nhất

sound
그러자 ngay lúc đó, vừa lúc đó,

sound
퇴직 nghỉ việc

sound
국방 quốc phòng

sound
군대 Quân đội, bộ đội

sound
바로 ngay thẳng, đúng đắn

sound
노인 Người già

sound
업자 nhà doanh nghiệp

sound
대답 đối đáp, trả lời

sound
진하다 đặc ,đậm

sound
결국 kết cục

sound
국가 ...

제대 ...

있다

말하다 nói

부장님 trưởng phòng

답하다 trả lời

근무하다 làm việc

어린이 trẻ con

전하다 truyền đạt/chuyển đi

그중 trong số đó

자네 bạn

감옥 nhà tù (tạo cảm giác giam cầm)

겨우 chỉ vừa đủ

하루에 mỗi ngày

토하다 nôn ra

근로자 người lao động

대로 như

요일 thứ trong tuần

만하다 chỉ mức độ, chỉ

백만 1000000

현충일 hiển trung, Ngày thương binh liệt sĩ

그런 Như thế

아예 Hoàn toàn không, tuyệt đối không

근로 Lao động, làm việc, cần lao.

피곤 Sự mệt mỏi

내면 bên trong

Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound사람의 마음 자석과 같아서 생각하는 것을 끌어당기는 힘을 가진다. 원하는 것을 끊임없이 생각 하고 또 생각하라. 그렇게 하면 그대 이룰 것이다.

Vì những suy nghĩ của chúng ta như nâm châm Nên khi ra suy nghĩ sẽ sinh ra một sức mạnh lôi kéo những điều đó Hãy suy nghĩ và suy nghĩ liên tục về điều mình muốn Nếu làm như vậy bạn sẽ đạt được nó .
Ngữ pháp