VIDEO TRƯỚC

Truyện cười tiếng hàn 웃음에 관한 철학

VIDEO SAU

Truyện cười tiếng hàn 법정에서
Truyện cười tiếng hàn 찐자 의도는

길을 잘 모르는 사람에게 길을 물었습니다.

교회가 있는 곳이 어딘지요?

앞으로 오른쪽 길로 가면 됩니다.

그쪽 길은 술집이 있는 곳 아닙니까?

아니에요, 술집은 왼쪽 길로 가야 됩니다.

인사를 하고

슬며시 왼쪽 길로 가는 것이었습니다.

21 ---- 재치있는 복수
재치있는 소리 때문에 잠이 깼다.

소리 때문에 한잠도 못 자겠소라고 말했다.

재치있는 전화번호를 물었다.

다음날 새벽 4시에 재치있는 전화를 걸었다.

저희 집에는 개가 없습니다.

Từ vựng

Bạn có thể học từ những từ này !
Xem hướng dẫn

Check
Từ
Nghĩa
Audio
전화 điện thoại

sound
전화번호 số điện thoại

sound
사람 người (ᄉ...)

sound
왼쪽 bên trái

오른쪽 bên phải

전화 điện thoại

소리 âm thanh, tiếng

sound
인사 chào hỏi

sound
저희 chúng tôi

sound
복수 Sự phục thù

sound
때문에 tại

sound
새벽 bình minh, hừng đông

sound
교회 giáo hội, nhà thờ

sound
앞으로 sau này, trước mắt, từ giờ

sound

Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound역경과 난관은 항상 인생의 새로운 전기가 되었다.

Nghịch cảnh và lạc quan Luôn luôn là năng lương mới của cuộc sống
Ngữ pháp