VIDEO TRƯỚC

Truyện cười tiếng hàn 엄마가 칼을 사오셨는

VIDEO SAU

Truyện cười tiếng hàn 학원 광고
Truyện cười tiếng hàn 한 밤중의 전화

전화가 왔다.

따ㅡ르르릉... 따르르릉....

전화기를 받았다.

여.. 여보세요???????????????????????????????????????????.... 내..내몸이 타 고 있어.....하...내 몸이..타 고 있....

남자는 용한 부적이나, 절을 가보았 지만 별다른 소 용이 없었다.

전화를 받았다.

내몸이 타 고 있어...내 몸이 타고 있다고.....!

그러자 말씀


야 이놈아 니 주둥아리는 안타노

Từ vựng

Bạn có thể học từ những từ này !
Xem hướng dẫn

Check
Từ
Nghĩa
Audio
전화 điện thoại

sound
말씀 lời nói

sound
여보세요 A lô?

남자 Đàn ông

sound
화가 hoạ sĩ

sound
그러자 ngay lúc đó, vừa lúc đó,

sound
화기 ấm áp, hòa khí

sound
따르 theo, làm theo

sound
전화기 điện thoại

있다

용이 đơn giản

여보세요? Alo

Ngữ pháp

Stt Ngữ pháp Nghĩa
1 지만 Nhưng, nhưng mà

Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound아침에 일어나면 ‘오늘은 좋은 일이 생긴다.’ 하고 큰 소리로 외쳐라. 세상은 너의 뜻대로 이루어진다.

Mỗi sáng thức dậy Hãy hét to rằng :" Hôm nay là một ngày tuyệt vời" Thế giới này sẽ diễn ra theo cách của bạn.
Ngữ pháp