VIDEO TRƯỚC

Truyện cười tiếng hàn 해와 달

VIDEO SAU

Truyện cười tiếng hàn 유식한 어느 주부
Truyện cười tiếng hàn 할인마트

요즘에는 대형 할인 마트가 많은 것 같습니다.
할인 싸다는 것이지요.

마트를 하나 만들었습니다.
구입할 수 있게 했습니다.

가지고 와야 했습니다.

대신 다른 보다도 가격은 더 싸게 팔고 말입니다.

강아지 먹이를 사려고 했습니다.
소리로 이렇게 말하는 것이었어요

있다는 증거를 보여 주셔야만 먹이를 사실 수 있습니다

뭐요? 그런게 어디 있소?

지만 어쩔 수 없습니다.
대신 가격이 싸지 않습니까?

그러니 증거를 보여 주셔야 합니다.

강아지를 데리고 와 보여 주고 난 후에 먹이를 살수 있었습니다.

며칠 후 가게에 들르게 되었습니다

고양이 먹이주세요

죄송합니다만, 고양이 먹이를 사실 수 있습니다.

종업원에게 따졌 지만,

가격이 싼만큼 증거를 보여 주 어야 한다는 말에 할 수 없이 집으로 가서
고양이 먹이를 살 수 있었습니다.

가게에 들렀습니다.

점원이 말했어요

뭘 사러 오셨죠?

구멍에 손을 넣어 보면 알아요.

점원은 상자에 손을 넣어 봤습니다.

그랬 더니 고양이 똥이 들어 있는 것이었어요. 점원은 말했습니다

아니! 무슨 짓이십니까? 똥이 ...잖아요!

그러자 남자가 이렇게 말합니다

알았으면

화장지 두 개 주세요!
 

Từ vựng

Bạn có thể học từ những từ này !
Xem hướng dẫn

Check
Từ
Nghĩa
Audio
가게 cửa tiệm, cửa hàng

sound
어디 ở đâu

sound
무슨

sound
고양이 con mèo

sound
종업원 người phục vụ nhà hàng

sound
강아지 chó con, cún con

sound
소리 âm thanh, tiếng

sound
상자 hộp

sound
싸다 gói

구멍 lỗ, lỗ thủng, chỗ sâu

sound
구입 mua vào

다도 trà đạo

남자 Đàn ông

sound
요즘 Dạo này

sound
고양이 Con mèo

sound
대형 loại đại, loại lớn, loại to

sound
가격 giá cả

sound
사실 sự thật

sound
그러자 ngay lúc đó, vừa lúc đó,

sound
...잖아 ...còn gì

sound

Ngữ pháp

Stt Ngữ pháp Nghĩa
1 어야 phải... thì mới...
2 가지고 lấy, cầm) rồi....
3 더니 Diễn tả sự thay đổi của sự vật, hiện tượng mà người nói từng chứng kiến.
4 지만 Nhưng, nhưng mà

Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound아침에 일어나면 ‘오늘은 좋은 일이 생긴다.’ 하고 큰 소리로 외쳐라. 세상은 너의 뜻대로 이루어진다.

Mỗi sáng thức dậy Hãy hét to rằng :" Hôm nay là một ngày tuyệt vời" Thế giới này sẽ diễn ra theo cách của bạn.
Ngữ pháp