VIDEO TRƯỚC

Truyện cười tiếng hàn 공주병 엄마

VIDEO SAU

Truyện cười tiếng hàn 할인마트
Truyện cười tiếng hàn 해와 달

술에 취한 두 사람함께 걷 고 있었다.
한 주정꾼이 말하기멋진 밤이야, 저 달 좀 봐.

또 다른 주정꾼이 술취한 친구를 쳐다보며 말했다.
네가 틀렸어. 달이 아냐, 그건 해야.

두 주정꾼의 말다툼은 시작되고...마침 길가는 사람이 있어
사람에게 물어 보았다.

하늘에서 빛나 고 있는 것이 달입니까, 해입니까?

그러자 길가는 사람 왈...

미안합니다, 제가 이 동네에 살 고 있지 않아서….

Từ vựng

Bạn có thể học từ những từ này !
Xem hướng dẫn

Check
Từ
Nghĩa
Audio
친구 bạn, bạn bè

sound
사람 người (ᄉ...)

sound
멋진 tuyệt vời

하늘 Bầu trời

sound
미안합니다 Tôi xin lỗi

sound
함께 cùng nhau

sound
그러자 ngay lúc đó, vừa lúc đó,

sound
말하기 việc nói

sound
시작 bắt đầu

sound
동네 làng, xóm

sound

Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound역경과 난관은 항상 인생의 새로운 전기가 되었다.

Nghịch cảnh và lạc quan Luôn luôn là năng lương mới của cuộc sống
Ngữ pháp