VIDEO TRƯỚC

Truyện cười tiếng hàn Truyện cười tiếng hàn : Gia đình oái oăm !

VIDEO SAU

Phát triển bản thân LỰA CHỌN KHÔN NGOAN
Truyện cười tiếng hàn Lý do tao không làm bài tập 

숙제를 못한 이유

Lý do tao không làm bài tập 


 


선생숙제 검사를 하고 있었다.

Giáo viên đang kiểm tra bài tập về nhà.


숙제 안 해온 사람 자진 신고해!

Báo cáo tự nguyện nếu chưa làm xong bài tập về nhà!


그러자 정수머리긁적 이며 앞으로 나왔다.

Rồi Jeongsu bước tới, gãi đầu.


녀석, 왜 숙제를 안 했어?

Sao em không làm bài tập về nhà ?


어제 어머니편찮으셔서 못했어요.

Hôm qua mẹ tôi bị ốm, vì vậy em không thể.


선생감동받은 표정으로

Với khuôn mặt biểu lộ vẻ cảm động giáo viên nói


어머니 간호해 드리 느라고 못했구나. 기특하기도 하지.

Ra là em chăm sóc mẹ nên không thể làm bài tập. Cũng đáng khen đó .


그러자 정수말하기

Sau đó, Jeongsu  nói


아니요. 엄마편찮시기 전에는 늘 엄마가 해주셨 거든.

Không . Không trước khi bà bị ốm bà luôn làm xong bài tập cho tôi cho tôi.


 

Từ vựng

Bạn có thể học từ những từ này !
Xem hướng dẫn

Check
Từ
Nghĩa
Audio
선생님 giáo viên

sound
아니요 không

sound
숙제 bài tập

사람 người (ᄉ...)

sound
어머니 mẹ

sound
엄마 mẹ, má

머리 đầu

sound
표정 biểu cảm, nét mặt

sound
신고 khai báo

sound
시기 thời kỳ

정수 số nguyên, tổng thể, toàn bộ

sound
이유 Lý do

sound
선생님 Giáo viên

sound
검사 kiểm tra

sound
어제 Hôm qua

sound
그러자 ngay lúc đó, vừa lúc đó,

sound
선생 giáo viên

sound
기특 đáng khen

sound
감동 cảm động

sound
간호 trông nom bệnh nhân

sound
녀석 thằng bé, thằng cu

sound
자진 tự nguyện

sound
긁적 gãi . viết nguệch ngoạc, vẽ lung tung

sound
앞으로 sau này, trước mắt, từ giờ

sound
편찮 sự biên soạn

sound
말하기 việc nói

sound

Ngữ pháp

Stt Ngữ pháp Nghĩa
1 거든요 (cách nói kính trọng phổ biến) Cấu trúc thể hiện lí do, nguyên nhân hay căn cứ mà người nói suy nghĩ đối với nội dung ở trước.
2 느라고 vì -- nên
3 거든 nếu
4 이며

Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound사람의 마음 자석과 같아서 생각하는 것을 끌어당기는 힘을 가진다. 원하는 것을 끊임없이 생각 하고 또 생각하라. 그렇게 하면 그대 이룰 것이다.

Vì những suy nghĩ của chúng ta như nâm châm Nên khi ra suy nghĩ sẽ sinh ra một sức mạnh lôi kéo những điều đó Hãy suy nghĩ và suy nghĩ liên tục về điều mình muốn Nếu làm như vậy bạn sẽ đạt được nó .
Ngữ pháp