VIDEO TRƯỚC

Truyện cười tiếng hàn Truyện cười tiếng hàn : Điểm khác nhau giữa ngục tù và công ty

VIDEO SAU

Topik Các dạng bài trong đề đọc topik 2
Truyện cười tiếng hàn Người đàn ông mẫu mực

Tiêu đề : 모범적인 남자

Người đàn ông mẫu mực


 

 


여성단체가 '미스터 모범남자'를 선 정하기로 했다.
Một nhóm phụ nữ đã quyết định chọn 'Người mẫu của ông'.

추천서가 수 만통 접수되었는데, 그 중 정말 눈에 '확' 들어오는 편지 한 장이 있었다.
Hàng chục ngàn thư giới thiệu đã được nhận, trong đó có một bức thư thực sự đập vào mắt mọi người.

그것은 자신 추천 편지였다.
Đó là một lá thư giới thiệu bản thân mình.

저는 술이나 담배 전혀 하지 않습니다.
Tôi không bao giờ uống rượu hoặc hút thuốc.

여성을 구타하는 법이 없으며, 일요일에는 하루도 빠짐없이 예배를 봅니다.
Không có lý nào tôi bạo hành một người phụ nữ và vào ngày chủ nhật sẽ cầu nguyện không xót một buổi nào.

이런 생활 벌써 7년째 계속 해오고 있습니다.
Tôi đã sống như thế trong 7 năm.

편지의 내용 사실이라면 그 남자야말로 가장 유력한 후보자라고 결론을 내린 여성단체는 확인 위해 쓰인 연락 전화를 걸었다.
Nếu nội dung của bức thư là đúng. Nhóm phụ nữ kết luận rằng người đàn ông là ứng cử viên có khả năng nhất.Và liên lạc để xác nhận.

잠시 후,
Sau một lúc,

네, 교도소입니다.
Vâng, đây là nhà tù.

 

Từ vựng

Bạn có thể học từ những từ này !
Xem hướng dẫn

Check
Từ
Nghĩa
Audio
전화 điện thoại

sound
일요일 chủ nhật

sound
가장 nhất

sound
전화 điện thoại

생활 sinh hoạt

sound
전혀 hoàn toàn

sound
담배 thuốc lá

확인 xác nhận, chứng thực

sound
편지 thư

연락처 địa chỉ liên lạc

벌써 đã, rồi

sound
연락 liên lạc

sound
추천 đề cử, tiến cử

정하다 định

후보 ứng cử

sound
남자 Đàn ông

sound
하루 Trong một ngày

sound
자신 Bản thân

sound
정말 thật sự, thực sự

sound
계속 sự liên tục

sound
여성 phụ nữ, giới nữ

sound
내용 nội dung

sound
예배 lễ cầu nguyện

sound
사실 sự thật

sound
접수 tiếp nhận

sound
모범 mô phạm, hình mẫu

sound
구타 ...

후보자 ứng cử viên

계속하다 tiếp tục

교도소 nhà tù (tạo cảm giác cải tạo)

결론 kết luận

위하다 Vì, để, cho, hướng tới.

속하다 Thuộc về

Ngữ pháp

Stt Ngữ pháp Nghĩa
1 야말로 Trợ từ (tiểu từ) thể hiện ý nghĩa nhấn mạnh xác nhận.

Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound사람의 마음 자석과 같아서 생각하는 것을 끌어당기는 힘을 가진다. 원하는 것을 끊임없이 생각 하고 또 생각하라. 그렇게 하면 그대 이룰 것이다.

Vì những suy nghĩ của chúng ta như nâm châm Nên khi ra suy nghĩ sẽ sinh ra một sức mạnh lôi kéo những điều đó Hãy suy nghĩ và suy nghĩ liên tục về điều mình muốn Nếu làm như vậy bạn sẽ đạt được nó .
Ngữ pháp