VIDEO TRƯỚC

Học tiếng hàn Tự học tiếng hàn KHÔNG KHÓ - Bí kíp đạt topik 5 trong 1 năm

VIDEO SAU

Truyện cười tiếng hàn Lý do tao không làm bài tập 
Truyện cười tiếng hàn Truyện cười tiếng hàn : Gia đình oái oăm !

Tiêu đề : 못 말리는 가족

Gia đình không được nói ! 도로질주하는 한 차량이 있었다.

Có một chiếc xe trên đường.


그러나 경찰 단속에 딱 걸렸다.
Tuy nhiên, họ đã bị bắt  đúng vùng cảnh sát đang kiểm soát.


경찰 : 속도 위반하셨습니다.
Cảnh sát: Bạn đang vi phạm tốc độ.


아버지 : 신호위반 아니었어요?
Cha: Không phải là vi phạm tín hiệu sao?


경찰 : 그럼 신호위반도?

Cảnh sát: Vậy thì vi phạm tín hiệu?


어머니 : 그러게, 무면허는 안 된다고 ??...잖아요!

Mẹ: Đúng rồi, nhưng anh nói không có giấy phép nữa mà ?


경찰 : 허걱, 그러면 무면허까지

Cảnh sát: thở hổn hển, thậm chí không có giấy phép


할머니 : 얘, 그러게 훔친 차로는 얼마 못 간다고 ...잖아!
Bà: Này, ông nói ông không thể đi với chiếc xe bị đánh cắp!


손자 : 그러게, 은행 털고 벌 받는겨!

Cháu trai: Vì vậy, chỉ cần cướp ngân hàng và nộp phạt thôi !

Từ vựng

Bạn có thể học từ những từ này !
Xem hướng dẫn

Check
Từ
Nghĩa
Audio
은행 ngân hàng

sound
아버지 bố

sound
어머니 mẹ

sound
도로 đường, đại lộ

sound
그러나 tuy nhiên

sound
그러면 vậy thì, thế thì (3 từ)

sound
그럼 vậy thì, thế thì (2 từ)

속도 tốc độ

sound
단속 kiểm soát, kiểm tra

까지 Cho đến, cho tới

sound
아버지 Bố

sound
신호 tín hiệu

sound
위반 vi phạm

sound
경찰 cảnh sát

sound
가족 gia đình

sound
할머니 bà nội, bà

sound
차량 lượng xe

sound
질주 chạy nhanh

sound
무면허 không giấy phép

sound
손자 cháu

sound
걸렸다 đã bị

sound
그러게 Từ cảm thán đúng vậy, đúng thế

sound
허걱 sặc

sound
얼마 bao lâu,bao nhiêu

sound
...잖아 ...còn gì

sound

Để lại một bình luận

Danh ngôn hay

sound힘들다고 고민하지 말라. 정상이 가까울수록 힘이 들게 마련이다.

Đừng lo lắng vì khó khăn Vì càng lên đỉnh càng lên đỉnh cao Súc mạnh suất hiện càng nhiều
Ngữ pháp