Tản Văn

Đơn giản

Tôi khá thích sự đơn giản. Đơn giản trong cách nghĩ, đơn giản trong cách làm việc, đơn giản trong mọi mối quan hệ. Đơn giản mọi thứ sẽ dàng hơn. Đơn giản khiến ta

Tản Văn

Đóng blog

Nhanh ghê. Viết gần nửa năm rồi. Gần 200 bài blog trên hohohi.net. Sắp tới domain hohohi.net sẽ hết hạn. Nhưng mình không gia hạn. Không phải vì không có tiền để thuê domain tiếp.

No Picture
Tản Văn

Tưởng rằng đã loại bỏ đi được tính lười biếng trì hoãn của bản thân rồi. Nhưng không. Dường như khi có dịp là nó sẽ kéo ta lại nguyên vị trí ta đứng trước

Tản Văn

Tập trung

Hôm qua có nghe một audio về hiệu suất làm việc. Muốn đạt được hiệu quả cao nhất khi làm việc phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như thể chất, tinh thần, tình cảm

No Picture
Tản Văn

Cái gì là quan trọng nhất ? Đối với mình. Sức khỏe là quan trọng nhất. Có sức khỏe mới có năng lượng để làm việc. Để học tập. Mỗi ngày dù bận bịu cỡ

No Picture
Tản Văn

Tập trung!

Một ngày mới lại đến. Hôm nay bạn muốn làm gì ? Nhiều người cứ than phiền rằng không có thời gian làm cái này, cái nọ. Nhưng đó chỉ là một cái cớ để