Viết về cuộc sống

Công việc mới

4 năm ở Hàn Quốc, đã làm ở rất nhiều chỗ. Cứ nghĩ rằng mình hiểu nhiều, biết nhiều, có nhiều kinh nghiệm làm việc. Nhưng thực ra không phải. Có rất nhiều thứ cần