Cấu trúc A/V 건 ( 간에)

 

Cấu trúc A/V 건 ( 간에)


Nghĩa của cấu trúc 


Cấu trúc này có nghĩ giống với 든지 . Dù sao . dù thế này hay thế kia.

Ví dụ


겉모양이 어떻건 간에 내용이 중요해요

Dù hình thức như thế nào thì nội dung mới quan trọng

Từ vựng trong câu

  1. 겉모양: Vè bề ngoài.
  2. 어떻다: Như thế nào.
  3. 내용: Nội dung.
  4. 중요하다: Quan trọng.

저는 문제가 작건 크건 간에 항상 부모님과 상의하다

Tôi dù vấn đề nhỏ hay lớn đều hỏi bố mẹ

Từ vựng trong ví dụ

  1. 문제:Vấn đề.
  2. 작다: Nhỏ
  3. 크다: Lớn

Về Trần Hồi Có 157 Bài Viết
Tôi tên Hồi là một lập trình viên đang học tập và làm việc tại Seoul Hàn Quốc. Mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm và kiến thức của mình cho những bạn du học sinh mới sang Hàn. Và giao lưu học hỏi , kết bạn với những người cùng sở thích ( Đọc sách , viết blog , đi du lịch )..Thân !~.~

Bình luận

Để lại một bình luận


*