Cấu trúc tiếng Hàn~자마자 (ngay khi)

 

Nghĩa của cấu trúc

Dùng khi có một hành động sau xảy ra ngay sau khi hành động trước hoàn thành.

Cấu trúc này giống với cấu trúc 기에 무섭게 


Ví dụ


1: 수업이 끝나자마자 집에 돌아갔어요.

Tôi về nhà ngay khi tan học.

2: 아이스크림을 사자마자 떨어뜨렸어요.

Tôi đã đánh rơi cây kem ngay khi mới mua xong


 

Về Trần Hồi Có 158 Bài Viết
Tôi tên Hồi là một lập trình viên đang học tập và làm việc tại Seoul Hàn Quốc. Mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm và kiến thức của mình cho những bạn du học sinh mới sang Hàn. Và giao lưu học hỏi , kết bạn với những người cùng sở thích ( Đọc sách , viết blog , đi du lịch )..Thân !~.~
avatar
  Subscribe  
Thông báo về