Cấu trúc tiếng Hàn ~거든요. (vì)

 

Nghĩa của cấu trúc


Được dùng để chỉ lí do hay giải thích cho một sự việc nào đó


Ví dụ


가: 사람들이 왜 그 영화를 봐?

 Sao mọi người lại xem phim này nhỉ?

나: 재미있거든.

Vì nó hay mà !


가:오늘 아주 피곤해 보이네요.

Hôm nay trông anh có vẻ mệt mỏi thế?

나: 네, 좀 피곤해요. 어잿밤에 잠을 못 잤거든요.

Vâng, tôi hơi mệt. Do đêm qua tôi không ngủ được.


돈이 없어서 공부를 못했거든요

 

 

Về Trần Hồi Có 157 Bài Viết
Tôi tên Hồi là một lập trình viên đang học tập và làm việc tại Seoul Hàn Quốc. Mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm và kiến thức của mình cho những bạn du học sinh mới sang Hàn. Và giao lưu học hỏi , kết bạn với những người cùng sở thích ( Đọc sách , viết blog , đi du lịch )..Thân !~.~

Bình luận

Để lại một bình luận


*