Cấu trúc V+ 기란

Cấu trúc V+ 기란
 

Nghĩa của cấu trúc 기란

Cấu trúc này có nghĩa là : ” Việc này —-là việc khó hoặc dễ “. Đi sau 기란 

  • 쉬운 일이다
  • 수운 일이 아니다
  • 어려운 일이다

Ví dụ cho cấu trúc

한국어를 공부하기란 쉬운 일이 아닙니다

Việc học tiếng hàn không phải là chuyện dễ dàng.

Đi sau câu này chúng ta có thể thêm lời khuyên…

Ví dụ :

한국어를 공부하기란 쉬운 일이 아닙니다. 그래서 천천히 공부하면 됩니다.

Xem thêm

 

Về Trần Hồi Có 157 Bài Viết
Tôi tên Hồi là một lập trình viên đang học tập và làm việc tại Seoul Hàn Quốc. Mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm và kiến thức của mình cho những bạn du học sinh mới sang Hàn. Và giao lưu học hỏi , kết bạn với những người cùng sở thích ( Đọc sách , viết blog , đi du lịch )..Thân !~.~

Bình luận

Để lại một bình luận


*