Cấu trúc V+ 기란

Cấu trúc V+ 기란

Nghĩa của cấu trúc 기란

Cấu trúc này có nghĩa là : ” Việc này —-là việc khó hoặc dễ “. Đi sau 기란 

  • 쉬운 일이다
  • 수운 일이 아니다
  • 어려운 일이다

Ví dụ cho cấu trúc

한국어를 공부하기란 쉬운 일이 아닙니다

Việc học tiếng hàn không phải là chuyện dễ dàng.

Đi sau câu này chúng ta có thể thêm lời khuyên…

Ví dụ :

한국어를 공부하기란 쉬운 일이 아닙니다. 그래서 천천히 공부하면 됩니다.

Xem thêm

 

Về Trần Hồi 165 bài viết.
Mình tên Hồi. Mong các bạn tìm thấy những thông tin bổ ích từ blog của mình. Thân !~.~
avatar
  Subscribe  
Thông báo về