Hohohi blog

Hy vọng mới !!!

Ok …Ở nhà cũng vừa tròn một tuần rồi. Cũng chằng làm được gì cả chỉ ở nhà ăn , chơi , ngủ , nghỉ thôi. Riết chơi game mãi rồi cũng cảm thấy chán.  […]

Hohohi blog

Nghỉ việc

Thế là đã làm được ở quán bì lợn ấy hơn 2 tháng . 2 tháng là quãng thời gian ngắn ngủi có lẽ bạn nghĩ thế nhưng tôi đã gắn bó với nó 12/ […]

Hohohi blog

Thất vọng

Bạn đã bao giờ cảm thấy mình chẳng làm được trò trống gì chưa? Thỉnh thoảng tôi lại có cảm giác như vậy. Dù cho đã cố gắng làm thật nhiều nhưng chẳng bao giờ […]