Chú ý : Bạn đang học các từ vựng trong bài Tiếng hàn giao tiếp giới thiệu, làm quen
Đăng bởi : admin
Xem thông tin và các bài viết của :admin
Hoàn thành mỗi phần bài bạn sẽ nhận được 10 kinh nghiệm và 10 hohi !

Phần 1

Từ vựng

베트남,학생,반갑습니다,이름,직업,무엇,어디,지금,올해,무슨

Học

Phần 2

Từ vựng

있어요,근무,근처,나이,어떻게,성함,형제,그냥 ,서울,금하다

Học

Phần 3

Từ vựng

이입

Học