Chú ý : Bạn đang học các từ vựng trong bài Danh ngôn về sự dũng cảm
Đăng bởi : admin
Xem thông tin và các bài viết của :admin
Hoàn thành mỗi phần bài bạn sẽ nhận được 10 kinh nghiệm và 10 hohi !

Phần 1

Từ vựng

사람,세상,행동,확신,위하다

Học