ADMIN
19 giờ trước
29-06-2020

Danh ngôn về niềm tin


Download file nghe


자신을 믿어라.
자신 능력 신뢰하라.
겸손지만 합리적인 
자신감 없이는
성공 수도
행복 수도 없다.


Hãy tin bản thân. Hãy tin tưởng năng lực của mình.

Khiêm tốn nhưng nếu không có lòng tự tin hợp lý thì không thể thành công hay cảm thấy hạnh phúc được.


 

Xem chi tiết từ vựng : - 없다 - 하지만 - 수도 - 성공하다 - 행복하다 - 행복 - 성공 - 자신 - 능력 - 겸손 - 자신감 - 만하다 - 합리 - 신뢰
Xem chi tiết ngữ pháp : - 지만 -
Học các từ vựng trênBảng lưu từ vựng
Trạng thái bài viết

Phản hồi gần đây

Hãy là người đầu tiên comment bài viết này !

Nhập bình luận
주로