ADMIN
22 giờ trước
23-06-2020

Danh ngôn về sự oán trách

Chào tiếp tục với những câu danh ngôn tiếng hàn nào ????

다른 사람 하고 
원망하는 사람은 
아무 것도 
이룰 수 없는 법이다.


Người oán trách và đổ lỗi cho người khác .

Thì sẽ không thể đạt bất cứ điều gì .

 

 

Xem chi tiết từ vựng : - 사람 - 탓하다
Học các từ vựng trênBảng lưu từ vựng
Trạng thái bài viết

Phản hồi gần đây

Hãy là người đầu tiên comment bài viết này !

Nhập bình luận
주로