ADMIN
23 giờ trước
23-06-2020

Danh ngôn về sự thành công

 

말만 하고 
행동하지 않는 사람은 
잡초 가득 찬 
정원 같다.


Người chỉ nói mà không hành động.

Giống như một cánh đồng toàn cỏ dại.

 

 

Xem chi tiết từ vựng : - 사람 - 정원 - 잡초 - 행동 - 가득 - 같다 - 과하다
Học các từ vựng trênBảng lưu từ vựng
Trạng thái bài viết

Phản hồi gần đây

Hãy là người đầu tiên comment bài viết này !

Nhập bình luận
주로