Mọi thứ sẽ ổn thôi - 모두 잘 될 거야

세상에는 단 두 가지 법칙만이 존재한다

1. 절대 포기하지 말것.

2. 첫 번째 법칙 절대 잊지 말것. 

Trên đời này chỉ tồn tại 2 nguyên tắc

1. Tuyệt đối không được bỏ cuộc

2. Tuyệt đối không được quên nguyên tắc 1đầu

#Nguồn : Sưu Tầm 

Xem chi tiết từ vựng : - 번째 - 절대로 - 절대 - 세상 - 포기 - 존재 - 가지 - 대로 - 법칙
Học các từ vựng trênBảng lưu từ vựng
Trạng thái bài viết

Phản hồi gần đây

laugh 포기하지마 ~.~

계솟 노력하고 원하는 대로 이겨낼게요 !!

Nhập bình luận