ADMIN
2 giờ trước
23-06-2020

Tin tức dich corona 4 - 8 -2012

8일 국내 신종 코로나 바이러스 감염( 코로나19) 확진는 총 1만384명으로 집계됐습니다.

신규 확진 사흘째 50명 안팎을 유지 지만 사망가 8명 증가총 200명이 됐습니다.

중앙 방역 대책 본부는 이날 0시 기준 코로나19 확진 전날 0시 보다 53명 증가했다고 밝혔습니다.

신규 확진 수는 6일(47명), 7일(47명)에 이어 50명 안팎을 유지했습니다. 신규 확진 가운데 21명은 수도권에서 나왔습니다.

전날 서울 강남의 대형 유흥업소 종업원 2명과 입국 확진이 이어 지면 서울에서 11명이 확진 판정이 받았습니다.

경기에서 의 정부 성모 병원 집단 발병 사례 등으로 6명이 새로 확진됐고 인천에서는 4명이 확진됐습니다.

대구 신규 확진는 9명입니다. 그 외 경북 3명, 부산·강원 각 2명, 전북·경남에서 각 1명이 추가됐습니다.

공항 검역 과정에서 확진 사람은 14명입니다. 지 사회에서 사람 - 종업원 - 유지하다 - 병원 - 공항 - 수도 - 기준 - 증가하다 - 사망자 - 수도권 - 지면 - 바이러스 - 신종 - 유지 - 경기 - 확진자 - 코로나19 - 대책 - 국내 - 감염증 - 증가 - 가운데 - 입국자 - 판정 - 발병 - 확진 - 사례 - 검역 - 전날 - 집계됐습니다 - 대구 - 감염 - 과정 - 경북 - 사망 - 대형 - 추가 - 정부 - 신규 - 방역 - 코로나 - 집단 - 유흥업소 - 사회 - 진하다 - 인천 - 서울 - 성모 - 입국 - 보다 - 사흘 - 중앙 - 추가하다 - 집계 - 본부 - 염증
Xem chi tiết ngữ pháp : - 지만 -

Học các từ vựng trênBảng lưu từ vựng
Trạng thái bài viết

Phản hồi gần đây

Hãy là người đầu tiên comment bài viết này !

Nhập bình luận