Akdong Musician(AKMU) - 200% M/V


Uh 나를봐 나를봐
날 바라봐 바라봐
너를 본 내 마음속에 사랑
본능 고백 빨리 하라 해
주위를 둘러싼 수많은 경쟁
Yes I'm a soldier for you
Sweet멘트 장전
발사하기 전에 제군들 입 풀었나 (yes 완전)
간장콩장콩장장 equals 간 콩장장
(Yeah I'm ready)

아침이 깨는 소리 Morning
바람들은 makes harmony
저물어가는 달빛은 let it go (uh)
여물어가는 romance 꿈꾸고 (good night)

Hey baby it's comin' new day
새로운 느낌이야 이건
Hey 왜 이래 It's common lovesick
아무래도 이거는 이거는

It must be L.O.V.E
200 percent, sure of that
I want you really I mean really
정말이야 널 좋아하는데
빨갛게 익은 내 얼굴이 그걸 증명

나를 봐 나를 봐
날 바라봐 바라봐 바라봐

난 strawberry 처럼 (very very)
상큼한 사람 don't (worry worry)
어리바리한 그대 주위
사람들은 모두 이기 주의
밤낮을 걸으며 (널 지켜줄)
나와 달리 ( 그들은 차 키를) 과시지만
BAD GUY 자다가 일어나 잠꼬 대로도 널 찾네

아침이 깨는 소리 Morning
바람들은 makes harmony
저물어가는 달빛은 let it go
여물어가는 romance 꿈꾸고

Hello 어디 가는 거니 (where you)
I'll be there 네가 있는 그 거리 (that way)
아직 우리 사이 서먹해도
그래도 try는 해봐야지 나라

It must be L.O.V.E
200 percent, sure of that
I want you really I mean really
정말이야 널 좋아하는데
빨갛게 익은 내 얼굴이 그걸 증명

처음이야 이런 기분
멈추질 못하겠어 막 넘쳐
누가 잠가놓은 듯 내 입은
네 앞에서 오물쪼물 안 열려

내 부름에 뒤를 돌아보는
네 두 눈을 보니
(I said) see you tomorrow

Oh baby it can't be over like this
Someone help me 내 맘을 전할 있다
사실은 나 널 (oh please)
좋아하는데 (I'm sure)
모든 걸 담은 이 눈빛이 그걸 증명

It must be L.O.V.E
200 percent, sure of that
I want you really I mean really
정말이야 널 좋아하는데
빨갛게 익은 내 얼굴이 그걸 증명

It must be L.O.V.E
Xem chi tiết từ vựng : - 어디 - 사람 - 아침 - 사이 - 소리 - 못하다 - 기분 - 하지만 - 사랑 - 간장 - 경쟁 - 달리 - 고백 - 이기주의 - 마음 - 바람 - 처럼 - 모든 - 자다 - 아직 - 우리 - 모두 - 정말 - 느낌 - 처음 - 나라 - 얼굴 - 사실 - 아무래도 - 거리 - 그래도 - 주위 - 주의 - 증명 - 있다 - 빨리 - 그들 - 경쟁자 - 이래 - 전하다 - 본능 - 달빛 - 대로 - 이런 - 그대 - 밤낮
Xem chi tiết ngữ pháp : - 지만 -
Học các từ vựng trênBảng lưu từ vựng
Trạng thái bài viết

Phản hồi gần đây

Hãy là người đầu tiên comment bài viết này !

Nhập bình luận