Akdong Musician(AKMU) - GIVE LOVE M/V

니가 날 싫어해 하는 걸 알아
나는 서운해 그런 날 왜 너는 못 이해
You don't understand 난 너를 좋아한다고

내가 뭘 잘못했는데 내게 왜 그러는데
그럴수록 난 되게 섭섭해 Oh I'm so sad

그러니까 슬슬 Let me come into your 마음

중요한 건 마음
결코 얼굴 보고 좋아하는 거 (아니 아니야)
날 미워하는 너의 날이 선 말투 까지
사랑하게 된 거 이게 내 (맘이야)
너에 대한 사소한 것도 기억 마니

무리 나삐 굴어도 넌 내게 이 순간 만화
순정 만화 주인공은 맨날 맨날 이렇게 밤 마다 도해
Give Love 사랑을 좀 주세요
Give Love 사랑 모자라요
매일 매일 자라는 사랑 그녀에게 주는데도 받질 않으니
Give Love 사랑을 좀 주세요

Give Love 사랑 모자라요
매일 매일 자라는 사랑 그녀에게 주는데도 받질 않으니

Give Love
Give Love
못한 것도 없는데 왜
무작정 싫어하고 보는 너

Why can't you understand me
난 너를 좋아한다고

네가 날 싫어해 하는 걸 안 후

부터 샘솟던 의욕이 다 시들고

설레던 내 맘도 끝이겠구나
했는데 또 다시 슬금슬금
다가가도 될까
바라보는 것 조차 싫어할까 봐
몰래 뒤에서 '긍긍전전'해
점점 해가 지면 달빛 정전
용기가 나 내 맘을 전부 전해

지만 그녀와 내 사이 거리 너무 멀어
주고 또 주는 사랑이 길 바닥에 다 버려져 낙엽 처럼 쌓이네
봄이 되면 흙으로 남아 혹시 기대해 싹이 될까

Give Love 사랑을 좀 주세요
Give Love 사랑 모자라요
매일 매일 자라는 사랑 그녀에게 주는데도 받질 않으니
Give Love 사랑을 좀 주세요
Give Love 사랑 모자라요
매일 매일 자라는 사랑 그녀에게 주는데도 받질 않으니
Give Love
Give Love

 

Xem chi tiết từ vựng : - 좋아하다 - 싫어하다 - 모자 - 사이 - 못하다 - 주인 - 하지만 - 사랑 - 마다 - 혹시 - 기억하다 - 사소하다 - 용기 - 말투 - 전부 - 주인공 - 지면 - 정전 - 마음 - 순간 - 기억 - 처럼 - 매일 - 까지 - 아무리 - 이해 - 대한 - 다시 - 너무 - 얼굴 - 부터 - 거리 - 그러니까 - 보고 - 기대 - 마니 - 중요 - 기대하다 - 중요하다 - 그녀 - 잘못 - 만화 - 점점 - 의욕 - 바닥 - 결코 - 무리 - 달빛 - 섭섭하다 - 도해 - 기도 - 그런 - 조차 - 몰래
Xem chi tiết ngữ pháp : - 는데도 - - 조차 - - 다가 - - 지만 - - 까 봐 -
Học các từ vựng trênBảng lưu từ vựng
Trạng thái bài viết

Phản hồi gần đây

Hãy là người đầu tiên comment bài viết này !

Nhập bình luận