ADMIN
4 ngày trước
26-06-2020

[MV] BOL4, 20 Years Of Age(볼빨간사춘기, 스무살) _ We Loved(남이 될 수 있을까)


쉴 새 없이 울려 대던
전화기는 잠잠해져 가
할 말을 잃은 것 같아
정신없이 쏟 아내
그 모진 말들 주워 담지는 못해
아마 날 떠날 것 같아

난 너를 지울 수 있을까 ( 그저 순간에)
우린 남이 될 수 있을까
쉽지 않을 걸 알지만 좋았던 날도 많았지만
되돌리기 멀리 와 버린 걸까

난 너를 지울 수 있을까
우린 남이 될 수 있을까

눈물 조차 흐르지 않아
홧김에 던져 망가진 내 폰
마치 날 보는 것 같아
예전 달리 잦아진
끝이 없는 듯한 감정 싸움
이제 난 지친 것 같아

난 너를 지울 수 있을까 ( 그저 순간에)
우린 남이 될 수 있을까
쉽지 않을 걸 알지만 좋았던 날도 많았겠지만
되돌리기 멀리 와 버린 걸까

괜찮은 척해도 먹먹해진 기분
진해져만 가 떨쳐내려 괜히 웃어보아도
숨길 수 없는 걸 이별이 오는 걸
우리 시간은 멈춰버린걸

난 너를 지울 수 있을까
우린 남이 될 수 있을까

난 너를 지울 수 있을까 ( 그저 순간에)
우린 남이 될 수 있을까
쉽지 않을 걸 알지만 좋았던 날도 많았지만
되돌리기 멀리 와 버린 걸까

난 너를 지울 수 있을까
우린 남이 될 수 있을까

We loved, we loved, we loved
We loved, we loved, we loved

Xem chi tiết từ vựng : - 전화 - 전화 - 아내 - 기분 - 예전 - 되돌리기 - 달리 - 이별 - 순간 - 눈물 - 시간 - 아마 - 괜히 - 그저 - 마치 - 우리 - 이제 - 화기 - 싸움 - 감정 - 전화기 - 멀리 - 정신 - 조차
Xem chi tiết ngữ pháp : - 조차 - - 지만 -
Học các từ vựng trênBảng lưu từ vựng
Trạng thái bài viết

Phản hồi gần đây

Hãy là người đầu tiên comment bài viết này !

Nhập bình luận