ADMIN
4 ngày trước
26-06-2020

[MV] Han Dong Geun(한동근) _ Amazing You(그대라는 사치)


그림 같은 집이 뭐 별거겠어요
어느 곳이든 그 대가 있다면 그게 그림이죠

빛나는 하루가 뭐 별거겠어요
어떤 하루 그대 함께 라면 뭐가 필요하죠

나 그 대가지만 힘든 세상이 아니라
힘든 세상지만 곁에 대가 있음을 깨닫고
또 감사해요 또 도해
곁에서 변치 않고 영원하길 기도 드리죠

무려 우리 함께 눈뜨는 아침
매일 그댈 만나 돌아오는 집 앞
나 만의 그대, 나의 그대, 내겐 사치라는걸

과분한 입맞춤에 취해 잠이 드는 일
그래 사치, 그댄 사치, 내겐 사치

행복이란 말이 뭐 별거겠어요
그저 그대의 잠꼬대 마저 날
기쁘게 하는데

사랑이란 말이 뭐 별거겠어요
그저 이렇게 보고만 있어도
입에서 맴돌죠

나 그 대가지만 거친 세상이 아니라
거친 세상지만 내겐 그 대가 있음을 깨닫고
또 다짐하죠 또 약속하죠
그대 곁에 변치않고 영원하길 약속할게요

무려 우리 함께 눈뜨는 아침
매일 그댈 만나 돌아오는 집 앞
나 만의 그대, 나의 그대, 내겐 사치 라는걸

과분한 입맞춤에 취해 잠이 드는 일
그래 사치, 그댄 사치, 내겐 사치

내가 상상하고 꿈꾸던 사람 그대
정말 사랑하고 있다고 나 말 할 수 있어서
믿을 수 없어, 정말 믿을 수 없어
내가 어떻게 내가 감히 사랑할 수 있는지 말야

무려 우리 함께 잠드는 이 밤과
매일 나를 위해 차려진 이 식탁
나 만의 그대, 나의 그대, 내겐 사치 라는걸

과분한 입맞춤에 취해 잠에 드는 일
그래 사치, 그댄 사치, 내겐 사치

 

Xem chi tiết từ vựng : - 어떤 - 어느 - 사람 - 라면 - 아침 - 식탁 - 약속 - 어떻게 - 사랑 - 상상하다 - 그림 - 식탁 - 상상 - 상하다 - 사랑하다 - 필요 - 세상 - 행복 - 하루 - 매일 - 뭐가 - 무려 - 그저 - 영원 - 우리 - 정말 - 함께 - 보고 - 대가 - 있다 - 말하다 - 취하다 - 곁에 - 도해 - 기도 - 위하다 - 감히 - 그대 - 상하
Xem chi tiết ngữ pháp : - 지만 -
Học các từ vựng trênBảng lưu từ vựng
Trạng thái bài viết

Phản hồi gần đây

Hãy là người đầu tiên comment bài viết này !

Nhập bình luận