ADMIN
4 ngày trước
26-06-2020

[MV] Huh Gak(허각) _ Empty words(흔한 이별)


매일 집으로 돌아가는 익숙 골목 거리 사이
불어온 볼 스치는 차가워진 이 바람을 따라
걷다가 네 생각이 나 잘 지내니 

많이 바쁘게 지냈나 봐 너 없는 하루가 왜 그리
느리게만 가는지 했던 게 어제 일만 같은데
어느새 까맣게 잊고 살았나 봐 

계절이 널 기억하고 있나 봐
우리가 헤어진 게 이맘때였어
그때는 왜 그렇게 세상을 다 잃은 것만 같던지
지나 지나고 보니 
 


흔한 이별인 듯 살아져
너도 나 처럼 어느새 잊었을까
사랑했었던 애틋했던 우리 사이 이젠
남들과 같나 봐 
 


지나보니 알 것 같아 다 내 잘못이었다는 걸
들릴 듯 말 듯하게 나 혼잣말 미안했다
별일은 없는지 너를 불러봐 
 


계절이 널 기억하고 있나 봐
우리가 헤어진 게 이맘때였어
그때는 왜 그렇게 세상을 다 잃은 것만 같던지
지나 지나고 보니 
 


흔한 이별인 듯 살아져
너도 나 처럼 어느새 잊었을까
사랑했었던 애틋했던 우리 사이 이젠
남들과 같나 봐 
 


생각 보다 많이 무뎌진 것만 같아서
조심스레 괜찮다 말해
볼 스치는 바람 따라 살며시 너를 싣고서
이젠 보내줄래 
Xem chi tiết từ vựng : - 많이 - 어느 - 사이 - 걷다 - 골목 - 사랑 - 익숙하다 - 기억하다 - 흔하다 - 이별 - 세상 - 익숙 - 기억 - 바람 - 처럼 - 하루 - 매일 - 별일 - 생각 - 우리 - 어제 - 계절 - 그렇게 - 거리 - 조심 - 보다 - 그때 - 미안하다 - 잘못 - 어느새 - 혼잣말 - 살며시 - 이맘때
Xem chi tiết ngữ pháp : - 고서 - - 고 보니 -
Học các từ vựng trênBảng lưu từ vựng
Trạng thái bài viết

Phản hồi gần đây

Hãy là người đầu tiên comment bài viết này !

Nhập bình luận