ADMIN
4 ngày trước
26-06-2020

[MV] O.WHEN(오왠) 붙잡을 수가 없잖아)


붙잡을 수가 ...잖아 난 사라지는게 ...잖아 넌 
물이 든 병이 깨지듯 조각이 나서 
흩어져버린 널 지켜봤어 

어제 보다 밝은 내일이 
오늘 보다 슬플 일 없이 
지나가길 바랬는데 이렇게

떠나버린 그대도 나와 같은 아픔
남아있을 리 ...잖아 
사랑했던 날 부터 이별했던 날 까지
붙잡을 수가 ...잖아

떠나가는게 ...잖아 날 더 이상 내겐 ...잖아 넌 
흐려져가는 그림자가 내 눈에 보여 
그럼 이제 추억할 수 없이 이렇게 난

떠나버린 그대도 나와 같은 아픔
남아있을 리 ...잖아 
사랑했던 날 부터 이별했던 날 까지
붙잡을 수가 ...잖아 

Everyday Everynight 
잠 못드는건 한 가지 You It’s You
무리 기다려도
다신 볼 수 없겠지 You 

떠나버린 추억도 나와 같은 그대도 
남아있을 리 ...잖아 
사랑했던 날 부터 이별했던 날 까지
사라지는게 ...잖아

Xem chi tiết từ vựng : - 오늘 - 추억 - 그럼 - 사랑 - 그림 - 무리하다 - 이별 - 까지 - 아무리 - 내일 - 이제 - 어제 - 부터 - 이상 - ...잖아 - 아픔 - 조각 - 보다 - 가지 - 무리 - 그림자 - 기다 - 그대
Học các từ vựng trênBảng lưu từ vựng
Trạng thái bài viết

Phản hồi gần đây

Hãy là người đầu tiên comment bài viết này !

Nhập bình luận