ADMIN
4 ngày trước
26-06-2020

NAUL(나얼) _ Memory Of The Wind(바람기억) MV


바람 불어와 내 맘 흔들면
지나간 세월에 
두 눈을 감아본다
나를 스치는 고요한 떨림
그 작은 소리
난 귀를 기울여 본다
내 안에 숨쉬는
커버린 삶의 조각들이
날 부딪혀 지날 때
그 곳을 바라보리라
우리의 믿음
우리 사랑
영원 약속들을
추억한다면 힘차게 걸으리라
우리 만남
우리 이별
그 바래진 기억
사랑했다면 미소를 띄 우리
내 안에 있는 
모자란 삶의 기억들이
날 부딪혀 지날 때 
그 곳을 바라보리라
우리의 믿음
우리 사랑
영원 약속들을
추억한다면 힘차게 걸으리라
우리 만남
우리 이별
그 바래진 기억
사랑했다면 미소를 띄 우리
Xem chi tiết từ vựng : - 모자 - 추억 - 소리 - 약속 - 사랑 - 사랑하다 - 만남 - 이별 - 기억 - 바람 - 영원 - 우리 - 진하다 - 원한 - 조각 - 미소 - 세월 - 고요하다
Học các từ vựng trênBảng lưu từ vựng
Trạng thái bài viết

Phản hồi gần đây

Hãy là người đầu tiên comment bài viết này !

Nhập bình luận