ADMIN
7 giờ trước
10-07-2020

10-7-2020 : Đặt camera tại nhà vệ sinh nữ trường trung học.... Những đoạn video bị lộ ra từ điện thoại của các giáo viên !

Tiêu đề :  학교 화장 찍은 카메라 교사 폰에서 쏟아진 영상 / SBS

Đặt camera tại nhà vệ sinh nữ trường trung học.... Những đoạn video bị lộ ra từ điện thoại của các giáo viên !


Download file nghe


경남에 있는 고등 학교와 중 학교 여자 화장에서 불법 촬영 카메라가 잇따라 발견됐습니다.
Máy ảnh chụp bất hợp pháp đã được tìm thấy trong nhà vệ sinh của nữ sinh trung học ở Gyeongnam.

범인 모두 학교 교사들이었는데 한 교사 휴대 전화에서는 관련 영상 무더기로 나오 기도 했습니다.
Tất cả tội phạm đều là giáo viên trong trường, và cũng có một video liên quan xuất hiện trên điện thoại di động của giáo viên.

KNN 박명 기자입니다. 경남 김해의 한 고등 학교입니다. 이 학교 직원 여자 화장에서 몰카가 설치된 것을 직원들이 발견한 것은 지난달 말입니다.
Đây là phóng viên từ KNN Park. Đây là một trường trung học ở GimHae, Gyeongnam. Cuối tháng trước, các nhân viên đã tìm thấy một camera giấu kín được lắp đặt trong phòng vệ sinh nữ của nhà trường.

불법 촬영 카메라 발견한 교 직원들은 다 급히 경찰 신고했습니다. 불과 이틀 뒤 경남의 또 다른 중 학교 여자 화장에서도 몰래 카메라 발견됐습니다.
Các nhân viên của trường đã khẩn trương tìm thấy camera và đã báo cáo việc quay phim bất hợp pháp cho cảnh sát. Chỉ hai ngày sau, một phát súng lén được tìm thấy trong phòng tắm của một nữ sinh cấp hai khác ở Gyeongnam.

경찰 조사 결과 불법 몰래 카메라 설치 의자 확인이 됐는데 한 곳은 30대, 또 다른 곳은 40 대로 모두 현직 남자 교사였습니다.
Theo kết quả điều tra của cảnh sát, các nghi phạm cài đặt máy ảnh và chụp lén bất hợp pháp đã được xác định, một trong số đó là một người ba mươi tuổi và người kia ở độ tuổi 40, tất cả đều là giáo viên nam đương nhiệm.

[이국식/경남도 교육 미래 교육 국장 : 이에 우리 즉시 ( 불법 촬영 범죄) 혐 의자를 직위 해제하고 도 교육 대책반이 피해 학교 방문하여….]
[Lee, Kook-Sik / Giám đốc Giáo dục Tương lai, Văn phòng Giáo dục tỉnh Gyeongnam: Vì vậy, chúng tôi ngay lập tức thả nghi phạm (tội phạm quay phim bất hợp pháp) và đến thăm trường học nơi tránh biện pháp đối phó của Văn phòng Giáo dục ... .]

교사 1명은 자수했고 다른 1명은 경찰 조사에서 혐의를 인 정했습니다.
Một giáo viên đã tự thú và người kia thừa nhận cuộc điều tra của cảnh sát.

40대 교사 휴대 전화에서는 몰카로 촬영된 듯한 영상 까지 무더기로 나와 경찰 이전 학교에서도 범행을 저질렀는지 여부에 대해 수사 진행하고 있습니다. 한편 경남 교육청은 해당 교사들을 직위 해제했습니다.
Trên điện thoại di động của một giáo viên ở độ tuổi 40, thậm chí một đoạn video dường như được quay trong camera ẩn xuất hiện và cảnh sát đang điều tra xem họ có phạm tội ở trường trước hay không. Trong khi đó, Văn phòng Giáo dục Gyeongnam đã thả các giáo viên.

[이국식/경남도 교육 미래 교육 국장 : 피해 호소 직원들의 지원 위해 현장 대면 상담 실시하고 대체 강사 투입하여….]
[Lee, Kook-Sik / Giám đốc Giáo dục Tương lai, Văn phòng Giáo dục tỉnh Gyeongnam: Tư vấn tại chỗ và hướng dẫn thay thế được giới thiệu để hỗ trợ nhân viên của các nạn nhân. .]

그러면서 전수 조사를 실시한다는 대책 발표했습니다. 지만 정작 발생 보름 여가 지난 시점 이어서 몰카 범죄 사건을 은폐하려 했다는 비난 까지 일고 있습니다.
Trong khi đó, họ đã công bố các biện pháp để tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng. Tuy nhiên, nó đã bị buộc tội cố gắng che giấu một vụ án tội phạm ẩn kể từ khi nó còn khoảng một thời gian.

( 영상 취재 : 정창욱 KNN)  
출처 : SBS 뉴스 원본 링크

Xem chi tiết từ vựng : - 전화 - 학교 - 의자 - 일하다 - 지난달 - 강사 - 화장실 - 영상 - 방문하다 - 상담 - 직원 - 확인 - 그러면 - 미래 - 카메라 - 방문 - 결과 - 피하다 - 신고 - 지원 - 신고하다 - 기자 - 정하다 - 피해 - 불과 - 실시하다 - 해당 - 취재 - 원본 - 발표 - 조사 - 현장 - 남자 - 출처 - 까지 - 대책 - 학교 - 비난 - 우리 - 모두 - 진행 - 여자 - 호소 - 발생 - 해제 - 관련 - 범죄 - 혐의 - 경찰 - 여부 - 발견 - 뉴스 - 보름 - 대체 - 범행 - 투입 - 불법 - 촬영 - 수사 - 사건 - 고등 - 교사 - 교육 - 박명 - 즉시 - 진행하다 - 발견하다 - 이틀 - 발표하다 - 화장 - 급히 - 여가 - 대로 - 제하다 - 투입하다 - 설치하다 - 국장 - 위하다 - 한편 - 설치 - 이전 - 범인 - 이어서 - 정작 - 교육청 - 시점 - 몰래 - 무더기 - 자수
Xem chi tiết ngữ pháp : - 지만 -
Học các từ vựng trênBảng lưu từ vựng
Trạng thái bài viết

Phản hồi gần đây

Hãy là người đầu tiên comment bài viết này !

Nhập bình luận