Giảng viên của Học viện Incheon lây nhiễm 14 người ... bị tố giác là nói dối

Helu ... Bài tiếp theo để mọi người cùng học ạ !! heart

Xem tất cả các bài sbs tại đây !!


Tiêu đề : 인천 학원 강사 감염 14명으로…'무직' 거짓 고발

Giảng viên của Học viện Incheon lây nhiễm 14 người ... bị tố giác là nói dối


 


서울 이태 클럽 중심으로 퍼진 코로나19 확진 이제 140명을 넘었습니다.
Số lượng xác nhận corona 19 đang trải rộng xung quanh Câu lạc bộ Seoul Itaewon hiện đã vượt quá 140 ca nhiễm.

2차 감염자, 그러니까 클럽에 간 적이 없 는데도 확진 판정을 받은 사람 역시 계속 늘고 있습니다.
Số người bị nhiễmvirut đợt 2, vì vậy ngay cả những người chưa từng đến câu lạc bộ, đã được xác nhận,  và vẫn tiếp tục tăng.

특히 클럽에 갔 다가 확진 학원 강사한테서 감염 사람 하루 사이 3명 늘어서 모두 14명이 됐습니다.
Đặc biệt, số người nhiễm bệnh từ giảng viên của trường được xác nhận sau khi đến câu lạc bộ đã tăng lên 3 người trong một ngày, tất cả là 14 người.

인천시는 조사 과정에서 자기 직업 동선숨겼던 학원 강사 경찰 고발했습니다. 첫 소식 민경호 기자입니다.
Thành phố Incheon cáo buộc người giản viên che giấu công việc và mối quan hệ của mình trong quá trình điều tra. Phóng viên  Min Kyung-ho. đưa tin.

이태 클럽을 다녀와 확진 인천 학원 강사 수강생인 고등 학생 A 군이 오늘(14일) 확진 판정을 받았습니다.
Học sinh trung học A, từng là học sinh của một giảng viên tại Học viện Incheon đã đến Câu lạc bộ Itaewon, đã được xác nhận ngày hôm nay (14).

학생은 지난 4일과 11일 두 차례 학원에서 수업을 받았는데, 4일 수업 확진 강사 부터 받았습니다.
Học sinh này đã tham gia các lớp học tại học viện hai lần vào ngày 4 và 11, và học lớp 4 từ giảng viên.

A 군에 이어 A 군 어머니, 같은 고등 학교 친구 B 군도 잇따라 감염된 것으로 확인됐는데 이태 클럽발 3차 감염 의심되는 사례입니다.
Theo A, mẹ của  A và B ( một người bạn cấp ba ) cũng được xác nhận bị lây nhiễm lần lượt.

A 군은 학원 강의를 들은 이틀 뒤인 지난 6일, 확진 고등 학교 친구 B 군과 동네 PC방과 코인 노래방을 찾은 것으로 드러나 이 2곳에 대한 방역 작업도 벌어졌습니다.
Vào ngày 6, hai ngày sau khi tham dự bài giảng ở trường, A với  một người bạn trung học B đã được xác nhận ở một quán net địa phương và phòng karaoke .

[ 인천 미추홀구 관계자 : PC방이랑 코인 노래방에 있을 때 마스크는 미 착용 상태로 놀았습니다, 이들이.]
[Các quan chức của Incheon Michuholgu: Khi tôi ở trong phòng PC và phòng karaoke. Hiện tượng không đeo khẩu trang đang tăng nên ]

B 군은 지난 10일 증상 시작됐는데 앞서 8일과 9일, 인천 연수구의 한 공부방에서 다른 교사 2명, 학생 4명과 공부한 것으로 확인 접촉자들이 검사를 받았습니다.
Các triệu chứng của  B bắt đầu vào ngày 10 và ngày 8 và 9, các liên lạc đã được kiểm tra vì họ được xác nhận đã học cùng với 2 giáo viên khác và 4 học sinh trong một phòng học ở Yeonsu-gu, Incheon.

환자 3명이 추가 면서 이태 클럽을 다녀온 인천 학원 강사 관련 감염자는 모두 14명으로 늘었습니다.
Với việc bổ sung 3 bệnh nhân, tổng số người nhiễm bệnh là giảng viên của Học viện Incheon đã đến Câu lạc bộ Itaewon tăng lên 14 người.

보건 당국 학원 강사 접촉 확진 판정을 받은 사람들이 다녀간 교회 학교 등에 대한 역학 조사도 이어갔습니다.
Các cơ quan y tế cũng tiếp tục điều tra dịch tễ học của các nhà thờ và trường học được viếng thăm bởi những người được xác nhận bởi liên hệ với người hướng dẫn.

인천시는 검사 대상 1천300여 명 가운데 850여 명을 검사 결과, 오늘 추가 확진 3명이 나온 것이라며 나머지 사람들에 대한 검사 진행하고 있다고 밝혔습니다.
Thành phố thủ đô Incheon cho biết do kết quả xét nghiệm 850 trong số 1.300 người được thử nghiệm, thêm ba bệnh nhân được xác nhận đã được công bố hôm nay và họ đang thử nghiệm những người còn lại.

확진 판정을 받 고도 직업 동선을 숨긴 학원 강사 에 대해서 감염 예방 위반 혐의 경찰 고발했습니다.
Ngoài ra, mặc dù đã được xác nhận, người giảng của học viện che giấu công việc và động cơ của anh ta . Cảnh sát  đã kiện canh ta vì vi phạm phương pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm.

( 영상 취재 : 임동국, 영상 편집 : 채철호) 
출처 : SBS 뉴스 원본 링크 

Xem chi tiết từ vựng : - 학생 - 직업 - 학교 - 공부하다 - 친구 - 노래 - 오늘 - 강사 - 사람 - 특히 - 사이 - 공부방 - 어머니 - 영상 - 확인 - 검사하다 - 에 대해서 - 환자 - 증상 - 거짓 - 결과 - 관계 - 역시 - 대상 - 기자 - 학원 - 예방 - 소식 - 편집 - 취재 - 원본 - 수강 - 조사 - 역학 - 출처 - 확진자 - 코로나19 - 하루 - 접촉 - 학교 - 모두 - 가운데 - 판정 - 확진 - 사례 - 진행 - 이제 - 계속 - 상태 - 검사 - 감염병 - 감염 - 수업 - 강의 - 과정 - 대한 - 교회 - 당국 - 추가 - 고발 - 마스크 - 방법 - 위반 - 착용 - 방역 - 의심 - 관련 - 혐의 - 경찰 - 중심 - 코로나 - 클럽 - 부터 - 작업 - 뉴스 - 자기 - 차례 - 시작 - 인천 - 이태원 - 서울 - 그러니까 - 동선 - 고등 - 동네 - PC방 - 교사 - 사도 - 진행하다 - 있다 - 이틀 - 보건 - 연수 - 나머지 - 노래방 - 거짓말 - 관계자 - 앞서 - 방과 - 고도 - 이태
Xem chi tiết ngữ pháp : - 는데도 - - 다가 - - 면서 -
Học các từ vựng trênBảng lưu từ vựng
Trạng thái bài viết

Phản hồi gần đây

Hãy là người đầu tiên comment bài viết này !

Nhập bình luận