ADMIN
23 giờ trước
23-06-2020

Học tiếng hàn qua thời sự

유럽에서는 여러 나라들이 자 체적으로 국경 봉쇄한 데 이 어서 이제 유럽 연합 차원에서 아예 다른 대륙 여행객을 받지 않기로 했습니다.

만큼 상황 심각데, 유럽에서는 전체 확진 수가 중국의 95% 정도에 육박 하 고 있습니다. 나라 별로 봐도 이탈리아, 스페인에 이어 독일 우리 나라 보다 환자 수가 많아졌습니다.

특히 이탈리아에서는 나흘 연속 하루 3천 명 넘게 환자가 늘었는데, 사망도 2천500명을 넘 면서 치명이 7.9%에 이릅니다.

그런 독일 경우 전체 확진수는 많 지만, 숨 사람은 적어 치명 우리 나라 보다 낮습니다. 대비되는 두 나라, 왜 다른 것인지 김지성 기자 분석했습니다.

이탈리아 북부 베르가 모시의 묘지 앞에 장의차들이 줄지어 서 있습니다.

장례 일정이 밀려 순서 다리는 것입니다. 이 지역 일간지의 부고면에는 한 만 해도 2쪽에 걸쳐 부고 기사가 실렸는데, 지난 13일에는 부고면이 10쪽으로 늘어났습니다.

[ 여덟, 아홉, 열.] 인구 100만의 베르가 모시에서는 최근 일주 사이 385명이 코로나19로 숨졌다고 현지 언론은 전했습니다.

하루 평균 55명이 목숨을 잃은 것입니다. 이탈리아중국 - 독일 - 일하다 - 여행 - 사람 - 여러 - 특히 - 사이 - 이탈리아 - 정도 - 다리 - 그런데 - 기사 - 일정 - 환자 - 인구 - 지역 - 경우 - 심각하다 - 상황 - 유럽 - 분석하다 - 기자 - 사망자 - 일간지 - 모시 - 봉쇄 - 확진자 - 코로나19 - 평균 - 하루 - 언론 - 분석 - 순서 - 심각 - 우리 - 확진 - 치명률 - 이제 - 사망 - 최근 - 나라 - 전체 - 차원 - 대비 - 코로나 - 목숨 - 진하다 - 국경 - 북부 - 체적 - 대륙 - 연속 - 연속하다 - 보다 - 여덟 - 아홉 - 전하다 - 별로 - 장례 - 연하다 - 제하다 - 현지 - 치명 - 기하다 - 달하다 - 만하다 - 만큼 - 연합 - 나흘 - 그런 - 속하다 - 아예 - 한데 - 체하다
Xem chi tiết ngữ pháp : - 지만 - - 면서 -

Học các từ vựng trênBảng lưu từ vựng
Trạng thái bài viết

Phản hồi gần đây

Hãy là người đầu tiên comment bài viết này !

Nhập bình luận
주로