ADMIN
20 giờ trước
28-06-2020

Luyện dịch : 사흘 만에 다시 50명대…교회발 연쇄 감염 비상 / SBS

Luyện dịch : 사흘 만에 다시 50명대… 교회발 연쇄 감염  비상 / SBS


수도권을 중심으로 코로나 상황 계속 안 좋게 돌아 갑니다. 다시 확진가 50명을 넘었습니다.

서울 관악구에 이어서 경기도 안양에서 또 교회 신도들을 중심으로 병이 퍼지고 있는 게 큽니다.

신도 직업 학교 교사, 어린이 교사, 구청 직원 등등 다양해서 혹시  주변 사람들한테 퍼졌는지 추가 조사를 하고 있습니다.

장훈경 기자입니다. 경기 안양 주 상복 아파트 건물 3층에 있는 주 영광 교회에서 코로나19 확진가 9명이 추가됐습니다 이틀새 11명으로 늘어난 겁니다.

같은 건물에 사는 아파트 주민 80 세대는 엘레베이터를 같이 쓸 때도 많았다며 불안 호소합니다.

[ 아파트 주민 : ( 신도들이) 아파트 차장 이용면서 이런 일이 발생한 거죠. 그러다 보니까 ( 같이) 아파트 계단을 타게 되고, 아파트 엘리베이터를 타게 되고.]

교인이 1천7백 명 정도 서울 관악구 왕성 교회 현재 까지 24명이 확진 판정을 받았다고 밝혔습니다.

어제(26일) 보다 8명는건데 난우초등 학교 시간 강사와 관악 구청 기간 직원 포함됐습니다.

난우초등 학교 학교에 선별진료소를 설치 접촉 검사 진행하기로 하고 모레 등교 중지조치를 내렸습니다.

구청 직원 접촉 사람들은 음성 판정을 받고 자가 격리 중입니다. 또 확진 판정을 받은 20대 여성이 지난 21일 서울 마포의 결혼장을 방문것도 확인 추가 확산 우려됩니다

[권준욱/ 중앙 방역 대책 본부 부본 부장 : 종교 시설 경우에는 밀집해서 식사 대화, 노래, 식사 함께하는 등 침 방울로 인한 전파 우려되기 때문에 연기하거나 취소하거나 또는 비대면으로 전환해주실 것을….]

경기 용인의 이마트24 위탁 물류 센터에서도 근무자가 확진 판정을 받았습니다.

물류 센터 폐쇄했고 근무자 130여 명도 자가 격리 조치했습니다.  ( 영상 취재 : 공진구, 영상 편집 : 김준희)     
출처 : SBS 뉴스 원본 링크 

Xem chi tiết từ vựng : - 직업 - 학교 - 노래 - 강사 - 모레 - 강사 - 사람 - 아파트 - 결혼식 - 근무 - 영상 - 정도 - 방문하다 - 직원 - 확인 - 이마 - 연기 - 방문 - 수도 - 혹시 - 현재 - 경우 - 주차장 - 엘리베이터 - 시설 - 상황 - 구청 - 청하다 - 부장 - 센터 - 결혼 - 기자 - 수도권 - 편집 - 취재 - 세대 - 상복 - 원본 - 전환 - 조사 - 밀집 - 경기 - 불안 - 시간 - 출처 - 확진자 - 코로나19 - 우려 - 까지 - 접촉 - 대책 - 갑니다 - 학교 - 초등학교 - 판정 - 확진 - 격리 - 진행 - 음성 - 계속 - 여성 - 호소 - 검사 - 감염 - 어제 - 때문에 - 등교 - 발생 - 신도 - 교회 - 추가 - 다시 - 가격 - 이용 - 함께 - 방역 - 확산 - 포함 - 중심 - 코로나 - 기간 - 전파 - 주민 - 뉴스 - 종교 - 서울 - 교사 - 다양 - 영광 - 대화 - 폐쇄 - 발생하다 - 진행하다 - 건물 - 식사 - 보다 - 이틀 - 사흘 - 같이 - 포함하다 - 또는 - 어린이 - 비상 - 계단 - 교시 - 연하다 - 중앙 - 우려하다 - 추가하다 - 물류 - 설치하다 - 조치하다 - 마트 - 기도 - 차장 - 이런 - 본부 - 주변 - 그러하다 - 설치 - 이어서 - 방울 - 주차 - 양해 - 호소하다
Xem chi tiết ngữ pháp : - 면서 -
Học các từ vựng trênBảng lưu từ vựng
Trạng thái bài viết

Phản hồi gần đây

Hãy là người đầu tiên comment bài viết này !

Nhập bình luận
주로