ADMIN
24 giờ trước
23-06-2020

Mới 11-4-2020 : 70 phần trăm số người sẽ bỏ phiếu cục diện bầu cử trong corona

Tiêu đề : 72% " 투표하겠다"… 코로나 총선 정국

70% số người sẽ bỏ phiếu ... cục diện bầu cử trong coronaVi video bên dưới có thể chạy nhé mọi người

 


어느 코앞으로 다가온 21대 총선, 비례 정당 출현과 만 18세 선거권 부여 등 이전 과 다 환경에서 치러지 지만, 코로나19 사태 사실 모든 이슈들을 집어삼켰다.

Mặc dù cuộc tổng tuyển cử lần thứ 21, sự xuất hiện của một đảng tỷ lệ và trao quyền bầu cử 18 tuổi, đã diễn ra trong một môi trường khác so với trước đây, cuộc khủng hoảng Corona 19 đã nhấn chìm hầu như mọi vấn đề.


정부 강도 ' 사회 거리 두기'로 상당 후보들은 마스크 얼굴을 가린 채 유세 하고, 시끌벅적한 로고 송이 운동들의 율동도 삼가는 위기다.

Do 'khoảng cách xã hội' mạnh mẽ của chính phủ, nhiều ứng cử viên bị ám ảnh bởi mặt nạ, và họ cũng không kiềm chế được những bài hát hay biểu tượng ồn ào của các vận động viên.


과거 비해 차분하게 유세 진행되는 가운데 각 당은 유 튜브 SNS 같은 라인 선거 운동에 공을 들이 있다.

Vì chiến dịch đã tiến triển bình tĩnh hơn so với trước đây, mỗi bên tham gia vào các chiến dịch trực tuyến như YouTube và SNS.


얼굴을 알리기 어려운 유세 환경 탓에 군소 정당이나 정치 신인들은 그들만의 방법 아이디어 이번 총선 대처 있다.

Do môi trường khó khăn phải đối mặt, các đảng chính trị nhỏ và những người mới tham gia chính trị đang phản ứng với cuộc tổng tuyển cử bằng các phương pháp và ý tưởng riêng của họ.


마스크 만드는 법을 알려 주거 직접 음식 배달으로 나선 후보 까지 나올 정도.

Họ thậm chí còn dạy bạn cách làm mặt nạ hoặc thậm chí là một ứng cử viên để giao thức ăn.


코로나19 유권자들의 선택에도 가장 변수로 떠올랐다.

Corona19 cũng nổi lên như một biến số lớn nhất trong sự lựa chọn của cử tri.


신천지 사태 마스크 대란이 있던 지난 2월 하순, 대통령 직무수행에 대해 잘못 있다 평가는 잘하 있다 평가 보다 10% 포인트 가까이 많았다.

Vào cuối tháng 2, khi có một cuộc khủng hoảng Shincheonji và cuộc tranh cãi về mặt nạ, đánh giá rằng tổng thống đã làm sai cao hơn khoảng 10 điểm phần trăm so với đánh giá rằng ông đang làm tốt.


그러나 코로나 사태 진정 국면에 접어들자 3월 하순 부터 긍정 평가 부정 평가를 뛰어넘어 50% 중반 까지 올랐다.

Tuy nhiên, khi tình hình corona thực sự bước vào giai đoạn, từ cuối tháng 3, xếp hạng tích cực đã vượt qua xếp hạng tiêu cực và tăng lên mức giữa 50%.


정당지도 역시 지난 2월엔 여당 야당에게 역전되는가 싶 더니 지난달 다시 여당 우위로 돌아섰다.

Sự ủng hộ của đảng cũng muốn được đảng cầm quyền đảo ngược vào tháng 2, và sau đó trở lại đảng cầm quyền một lần nữa vào tháng trước.


과연, 민심 누구의 손을 들어줄까? 사상 초유의 코로나 사태 속에 치러지는 21대 총선, 격전지 후보들의 유세 현장 야기 민심 변화 그리고 전문가들의 분석 전망 까지 이번 에서 집중 취재했다.    

Ai sẽ nuôi Minsim? Tuần này, chúng tôi đề cập đến cuộc tổng tuyển cử lần thứ 21 giữa cuộc khủng hoảng corona, câu chuyện về các ứng cử viên chiến trường, thay đổi trong tình cảm của công chúng, và phân tích và triển vọng của các chuyên gia.출처 : SBS 뉴스 원본 링크 

Dịch bởi : Google 

Xem chi tiết từ vựng : - 누구 - 그리고 - 지난달 - 이번 주 - 어느 - 음식 - 가장 - 정도 - 그러나 - 배달원 - 이번 - 직접 - 아이디어 - 전망 - 포인트 - 대통령 - 역시 - 대처 - 더하다 - 전문 - 취재 - 우위 - 원본 - 위기 - 긍정 - 정치 - 정당 - 여당 - 야당 - 선거 - 후보 - 총선 - 현장 - 출처 - 모든 - 전문가 - 집중 - 코로나19 - 분석 - 까지 - 과연 - 가운데 - 진행 - 사회적 - 가까이 - 다시 - 정부 - 투표 - 비례 - 출현 - 환경 - 사태 - 이슈 - 사실상 - 거리 두기 - 상당수 - 마스크 - 얼굴 - 유세 - 시끌벅적 - 율동 - 운동원 - 차분 - 방법 - 변수 - 선택 - 유권자 - 직무 - 평가 - 진정 - 부정 - 중반 - 역전 - 민심 - 변화 - 격전지 - 코앞 - 과거 - 대처 - SNS - 사실 - 강도 - 코로나 - 부터 - 거리 - 뉴스 - 사회 - 앞으로 - 국면 - 신인 - 사상 - 운동 - 라인 - 있다 - 아이 - 보다 - 그들 - 잘못 - 송이 - 배달 - 취재하다 - 투표하다 - 기다 - 주거 - 과하다 - 위하다 - 비하다 - 이전 - 어느새 - 상당 - 하순 - 튜브 - 어로 - 야기
Xem chi tiết ngữ pháp : - 다가 - - 더니 - - 지만 -
Học các từ vựng trênBảng lưu từ vựng
Trạng thái bài viết

Phản hồi gần đây

Hãy là người đầu tiên comment bài viết này !

Nhập bình luận
주로