Nhiễm virut tập thể. ( hội họp câu lạc bộ xe hơi dã ngoại ) . Bài toán mở rộng giường bệnh...

Tiêu đề : ' 야외 모임' 자동 동호회 집단 감염…병상 확보 과제 / SBS

Dịch : Nhiễm virut tập thể. ( hội họp câu lạc bộ xe hơi dã ngoại ) . Bài toán mở rộng giường bệnh...


Download file nghe

다음은 오늘(24일) 새로 들어온 코로나19 소식 살펴보겠습니다.
Tiếp theo, chúng ta hãy cùng xem một tin tức mới về Corona 19 hôm nay.

국내 확진가 51명으로 늘어난 가운데 서울에서 한 자동 동호회 모임에 갔었던 5명이 감염됐습니다.
Khi số người Hàn Quốc được xác nhận tăng lên 51, năm người đã tham gia hội họp câu lạc bộ xe hơi ở Seoul đã bị nhiễm bệnh.

쿠팡의 또 다른 물류 센터에서도 확진가 나왔습니다. 먼저 남주현 기자입니다.
Một người xác nhận cũng xuất hiện từ một trung tâm phân phối khác ở Coupang.  Đầu tiên, tôi là phóng viên Nam Joo-hyun.

지난 15일 서울 의도 한강 시민 공원 차장에서 모임을 가진 자동 동호 회원 10명 중 4명이 코로나19 양성 판정을 받았습니다.
Vào ngày 15, 4 trong số 10 thành viên câu lạc bộ xe hơi họp tại bãi đậu xe của Công viên Công dân sông Hàn ở Yeouido, Seoul, đã nhận kết quả dương tính với  Corona 19.

접촉자 1명도 추가 감염 모두 5명이 확진됐습니다. 경기도 이천에 있는 쿠팡 덕평 물류 센터는 50대 직원 확진으로 폐쇄됐습니다.
Một người liên lạc cũng bị nhiễm bệnh và năm người được xác nhận. Trung tâm Hậu cần Coupang Deokpyeong, nằm ở Icheon, Gyeonggi-do, đã bị đóng cửa do có một nhận viên 50 tuổi được chuẩn đoán nhiễm bệnh

대전 서구 방문 판매 업체에서도 환자가 1명 또 나와 누적 확진가 58명으로 늘었습니다.
Trong văn phòng bán hàng tại cửa ở Daejeon, một bệnh nhân khác xuất hiện và số bệnh nhân được xác nhận đã tăng lên 58.

해외에서 입국 확진 다시 20명 늘어나며 지역 감염 해외 유입 동시에 산하 상황이 되자 병상 확보 과제로 떠올랐습니다.
Số lượng bệnh nhân được xác nhận đến từ nước ngoài cũng đã tăng thêm 20 người, nhiễm bệnh ở địa phương và du nhập từ nước ngoài đang lan rộng vì vậy việc đảm bảo giường là một thách thức.

전국의 중 환자 치료 병상은 이제 100개도 남지 않았습니다. 보건 당국은 이에 따라 확진 격리 해제 기준 완화해 내 일부 적용합니다.
Hiện tại có ít hơn 100 giường chăm sóc quan trọng trong nước. Do đó, các cơ quan y tế sẽ nới lỏng tiêu chuẩn để giải phóng kiểm dịch và áp dụng vào ngày mai.

지금 까지는 두 차례 전자 검사에서 음성 판정을 받아야 격리 해제 입원간이 평균 25일 정도 되고 길게는 100일 넘게 입원 기도 했습니다.
Cho đến nay, hai xét nghiệm di truyền phải âm tính trước khi được cách ly, dẫn đến thời gian nằm viện trung bình khoảng 25 ngày và thời gian nằm viện dài hơn 100 ngày.

앞으로는 두 차례 음성이거나, 또는 발병 후 열흘이 지나고 사흘간 열이 나지 않으면서 임상 증상 호전되면 격리 해제됩니다.
Trong tương lai, nếu âm tính hai lần, hoặc các triệu chứng lâm sàng được cải thiện trong mười ngày sau khi khởi phát và không sốt trong ba ngày.

[정은경/ 질병 관리 부장 : 발병하고 4일 지나서 접촉하신 분들은 접촉자 중에 확진가 없었습니다. 발병 첫날, 또는 발병하기 전날 감염성이 굉장 높고.]
[Jung Eun-kyung / Giám đốc Trụ sở Quản lý Bệnh: Những người liên hệ 4 ngày sau khi phát bệnh không có bất kỳ người nào được xác nhận. Vào ngày đầu tiên khởi phát hoặc một ngày trước khi khởi phát, khả năng lây nhiễm rất cao.]

또 앞으로는 의료 판단에 따라 증상 호전 환자 경우 생활 치료 센터 전원하거나 병실을 옮기게 되는데 이걸 거부하면 국고 지원 본인 부담금을 환자 모두 내야 합니다.
Trong tương lai, những bệnh nhân đã cải thiện các triệu chứng theo quyết định của nhân viên y tế sẽ chuyển đến trung tâm điều trị sống hoặc chuyển đến phòng bệnh viện.

( 영상 취재 : 박승원·김민철, 영상 편집 : 박 선수)  
출처 : SBS 뉴스 원본 링크 

Xem chi tiết từ vựng : - 지금 - 오늘 - 영상 - 먼저 - 생활 - 정도 - 자동차 - 직원 - 판매 - 방문 - 공원 - 병실 - 입원하다 - 환자 - 지역 - 회원 - 동호회 - 경우 - 증상 - 동시에 - 선수 - 과제 - 입국하다 - 야외 - 관리 - 부담 - 기준 - 상황 - 전원 - 일부 - 지원 - 부장 - 센터 - 기자 - 소식 - 편집 - 취재 - 원본 - 적용하다 - 경기 - 의료진 - 산하 - 출처 - 확진자 - 코로나19 - 치료 - 평균 - 까지 - 접촉 - 선수 - 모두 - 국내 - 가운데 - 판정 - 발병 - 확진 - 유입 - 격리 - 음성 - 전날 - 본인 - 이제 - 검사 - 감염 - 첫날 - 전국 - 모임 - 당국 - 추가 - 다시 - 해제 - 의료 - 판단 - 확보 - 전자 - 질병 - 적용 - 코로나 - 집단 - 기간 - 부터 - 뉴스 - 의도 - 차례 - 완화 - 화해 - 기도 하다 - 진하다 - 거부 - 시민 - 서울 - 누적 - 입국 - 자동 - 한강 - 해외 - 폐쇄 - 업체 - 사흘 - 또는 - 보건 - 기도하다 - 가로 - 외에 - 굉장히 - 물류 - 대전 - 입원 - 기도 - 차장 - 서구 - 호전 - 굉장
Xem chi tiết ngữ pháp : - 면서 -
Học các từ vựng trênBảng lưu từ vựng
Trạng thái bài viết

Phản hồi gần đây

Hãy là người đầu tiên comment bài viết này !

Nhập bình luận
주로