ADMIN
24 giờ trước
23-06-2020

Thời sự tiếng hàn 3

어느 전국이 봄꽃으로 물들었습니다.

지만 아쉽 지만 놀이 내년으로 미루시는 게 좋을 것 같습니다. 저는 지금 의도 벚꽃길에 나왔는데요,

그런 길을 다니는 행인의 모습 전혀 보이지 않으시죠.

사회 거리 두기 차원에서 오늘(2일) 오전 9시 부터 이렇게 제 뒤로 보시는 것 처럼 의도 벚꽃길의 통행이 전 면적으로 금지가 됐습니다.

이미 어제 부터 차량 통행은 금지가 된 상황이고요, 오늘 부터 보행 자조차 들어갈 수가 없습니다.

서울 이번 말 여 의도 한강 공원 차장 폐쇄할 것이라고 밝혔습니다.

내일도 완 연한 날씨가 이어지겠습니다. 미세지도 괜찮 지만 서부 지역 오전 한때 일시적으로 먼지 농도가 높겠습니다.

아침에는 꽤 쌀쌀하겠습니다. 서울 기온이 5도, 대전은 4도 까지 떨어지겠고요, 한낮에는 기온 많이 올라서 서울은 16도, 대구는 20도 까지 오르 면서 온화하겠습니다. 다만 건조함은 나날이 심 해 고 있습니다.

전국 곳곳 현재 건조특보가, 특히 수도 지역 건조 경보가 내려졌습니다. 당분간 비 예보가 없 때문에 메마른 날씨 점점 더 심해질 것으로 예상을 하 고 있습니다. 무엇 보다 건강 가장 중요 요즘입니다.

' 사회 거리 두기' Xem chi tiết từ vựng : - 많이 - 무엇 - 지금 - 내년 - 오늘 - 이번 주 - 어느 - 아침 - 특히 - 쌀쌀하다 - 기온 - 가장 - 전혀 - 건강 - 심하다 - 그런데 - 모습 - 공원 - 이번 - 면적 - 지역 - 수도 - 현재 - 이미 - 상황 - 수도권 - 자조 - 점점 - 날씨 - 처럼 - 까지 - 요즘 - 당분간 - 내일 - 대구 - 어제 - 때문에 - 전국 - 금지 - 사회적 - 서울시 - 거리 두기 - 차원 - 예상 - 부터 - 거리 - 의도 - 온화 - 사회 - 차량 - 서울 - 건조 - 농도 - 보행 - 한강 - 경보 - 폐쇄 - 중요 - 말하다 - 보다 - 오전 - 중요하다 - 점점 - 전하다 - 곳곳 - 서부 - 먼지 - 연하다 - 제하다 - 의도하다 - 일시 - 해지 - 기하다 - 다만 - 대전 - 만하다 - 차장 - 그런 - 놀이 - 한때 - 어느새 - 금하다 - 건조하다 - 조차 - 미세
Xem chi tiết ngữ pháp : - 지만 - - 면서 -

Học các từ vựng trênBảng lưu từ vựng
Trạng thái bài viết

Phản hồi gần đây

Hãy là người đầu tiên comment bài viết này !

Nhập bình luận
주로