ADMIN
10 giờ trước
23-06-2020

Tiếng hàn giao tiếp : Cảm ơn , xin lỗi

Cho đi là nhận lại , hãy luôn nói lời cảm ơn với mọi người nhé ... ????

Tiếp tục loạt bài học tiếng hàn giao tiếp tiếng hàn , hôm nay sẽ là chủ đề cảm ơn xin lỗi .

Let's go =>>>

1 Các câu biểu hiện lòng biết ơn 

저를 도와줘서 감사합니다

Cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi.

 

진심으로 감사합니다

Trân thành cảm ơn

 

격려줘서 감사합니다

Cảm ơn vì đã khích lệ tôi

 

은혜가 꼭 갚겠습니다

Tôi nhất định sẽ trả ân huệ này

 

대단히 감사합니다

Thật sự cảm ơn

 

아무 것도 아닙니다

Đừng khách sáo

 

말씀을요

Đừng khách sáo

 

2 Các câu biểu hiện sự hối lỗi????

진짜 미안해요

Thực sự xin lỗi

 

다리게 해서 죄송합니다

Xin lỗi đã để ông bà phải chờ

 

시간 방해줘서 죄송합니다

Xin lỗi đã làm ảnh hưởng vào thời gian này

 

서해 주세요

Làm ơn tha lỗi cho tôi

 

나는 너무 후회해요

Tôi thật sự hối hận

 

 

Xem chi tiết từ vựng : - 말씀 - 다리 - 격려하다 - 방해 - 시간 - 감사합니다 - 너무 - 진짜 - 격려 - 은혜 - 진심 - 서해 - 죄송하다 - 미안하다 - 후회하다 - 진심으로 - 기하다
Học các từ vựng trênBảng lưu từ vựng
Trạng thái bài viết

Phản hồi gần đây

Hãy là người đầu tiên comment bài viết này !

Nhập bình luận