ADMIN
2 giờ trước
24-06-2020

Truyện cười :  부인과 남편

Tiêu đề :  부인 남편


Mail trước mình gửi lỗi vài link. Xin lỗi mọi người nhá .

Mọi người truy cập bài viết trên web để nghe audio !부인 : 당신은 왜 항상 사진 지갑 속에 넣고 다녀요?
Vợ: Tại sao anh luôn mang ảnh của em trong ví của anh vậy ? 

남편 : 무리 골치 아픈 문제라도 당신 사진을 보면 씻은 듯이 잊게 되거든.
Chồng: Dù vấn đề có rắc rối đến đâu, nếu nhìn  ảnh của em, anh sẽ quên nó.

부인 : 당신에게 내가 그렇게 비하고 강력 존재였어요.
Vợ: Đối với anh, em là một sinh vật bí ẩn và mạnh mẽ.

남편 : 당 연하지. 당신 사진을 볼 때 마다 자신에게 이렇게 얘기거든.
Chồng: Tất nhiên rồi. Bất cứ khi nào anh nhìn thấy hình ảnh của vợ, anh nói với bản thân mình điều này.

' 이것 보다 더 큰 문제 어디 있을까?
'Đâu là vấn đề lớn hơn thế này?

 

Xem chi tiết từ vựng : - 이것 - 어디 - 항상 - 지갑 - 남편 - 마다 - 연하 - 사진 - 자신 - 문제 - 얘기 - 그렇게 - 강력 - 부인 - 존재 - 인과 - 보다 - 무리 - 당신 - 강력하다 - 비하다
Xem chi tiết ngữ pháp : - 거든 -
Học các từ vựng trênBảng lưu từ vựng
Trạng thái bài viết

Phản hồi gần đây

Hãy là người đầu tiên comment bài viết này !

Nhập bình luận