Chú ý : Tích vào những từng vựng ở dưới rồi nhấn lưu từ vựng. Ở trên thanh menu có phần từ vựng đã lưu. Bạn ấn vào đó sẽ có thể thực hành được. Admin sẽ gửi lại từ vựng cho bạn qua email sau 7 ngày, 30 ngày !!
Check
Từ
Nghĩa
Audio
베트남 Việt Nam

학생 học sinh

sound
반갑습니다 Rất vui được gặp.

sound
이름 tên

sound
직업 nghề nghiệp

sound
무엇 cái gì

sound
어디 ở đâu

sound
지금 bây giờ

sound
올해 năm nay (ᄋ...)

무슨

sound
있어요 Có (...) không ạ?

근무 làm việc (ᄀ...)

sound
근처 gần

sound
나이 tuổi (ᄂ...)

어떻게 như thế nào

sound
성함 họ tên

형제 anh em trai, chị em gái

sound
그냥 cứ, chỉ

sound
서울 thủ đô seoul

sound
금하다 Cấm, kiêng

이입 đưa vào, áp dụng vào