Bài hát ARIRANG (아리랑) | Sbs

Bài hát ARIRANG (아리랑) | Sbs


Nghe bài hát


Bài hát ARIRANG (아리랑) | Sbs

Download
 

Lời bài hát


아리랑 아리랑 아라리요
아리랑 고개로 넘어간다
나를 버리고 가시는 님은
십 리도 못 가서 발병 난다
아리랑 아리랑 아라리요
아리랑 고개로 넘어간다
아리아리아리랑
쓰리쓰리랑
아라리가 났네
아리랑 Uh Uh Uuh
아라리가 났네
날 다려가거라
날 다려가거라
무정한 우리 님아
날 다려가거라
아리아리아리랑
쓰리쓰리랑
아라리가 났네
아리랑 Uh Uh Uuh
아라리가 났네
아리아리아리랑
쓰리쓰리랑
아라리가 났네
아리랑 고개로 넘어간다
날 좀 보소
날 좀 보소
날 좀 보소
동지섣달 꽃 본 듯이
날 좀 보소
아리아리아리랑
쓰리쓰리랑
아라리가 났네
아리랑 고개로 넘어간다
나를 버리고 가시는 님은
십 리도 못 가서 발병 난다
백 만년 지켜왔지
긍지와 자부심
모든 걸 이켜왔지
꺾인 적 없어 한 번도
한 번 큰 걸음
시작한 여기
뜨거운 해가
떠오르는 밝은 땅
아리아리 쓰리쓰리
아라리요
아리아리 고개로 넘어간다
만나보세
만나보세
만나보세
아주까리 정자로
만나보세
아리아리 쓰리쓰리
아라리요
아리아리 고개로 넘어간다
나를 버리고 가시는 님은
십 리도 못 가서 발병 난다

About Trần Hồi 203 Articles
Tôi tên Hồi là một lập trình viên đang học tập và làm việc tại Seoul Hàn Quốc. Mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm và kiến thức của mình cho những bạn du học sinh mới sang Hàn. Và giao lưu học hỏi , kết bạn với những người cùng sở thích ( Đọc sách , viết blog , đi du lịch )..Thân !~.~
avatar
  Subscribe  
Thông báo về