Học tiếng hàn qua bài hát: no make up(노메이크업)

Học tiếng hàn qua bài hát: no make up(노메이크업)

 


Nghe bài hát

Bài no make up(노메이크업)

Download


Lời bài hát: no make up (노메이크업)

Các bạn chạm vào từ cần biết nghĩa nhé.

Yeah, Yeah Yeah
[su_tooltip style=”green” position=”north” shadow=”yes” rounded=”yes” title=”Trang điểm đậm.” content=”진하게 화장” close=”yes”]진하게 화장을 하고[/su_tooltip]
[su_tooltip style=”green” position=”north” shadow=”yes” rounded=”yes” title=”Làm đầu tóc đẹp” content=”예쁘게 머리를 하고” close=”yes”]예쁘게 머리를 하고[/su_tooltip]
[su_tooltip style=”green” position=”north” shadow=”yes” rounded=”yes” title=”Hôm nay” content=”오늘” close=”yes”]오늘[/su_tooltip]도 [su_tooltip style=”green” position=”north” shadow=”yes” rounded=”yes” title=”Nhà” content=”집” close=”yes”]집[/su_tooltip]을 나서는 넌 [su_tooltip style=”green” position=”north” shadow=”yes” rounded=”yes” title=”Đẹp á ??” content=”예뻐” close=”yes”]예뻐[/su_tooltip] (음?)
[su_tooltip style=”green” position=”north” shadow=”yes” rounded=”yes” title=”Đeo giầy cao” content=”높은 구두를 신고” close=”yes”]높은 구두를 신고[/su_tooltip]
[su_tooltip style=”green” position=”north” shadow=”yes” rounded=”yes” title=”Mặc váy ngắn” content=”짧은 치마를 입고” close=”yes”]짧은 치마를 입고[/su_tooltip]
있는 너 너무나 아름다워 (but)
[su_tooltip style=”green” position=”north” shadow=”yes” rounded=”yes” title=”Nhưng em không biết rằng” content=”넌 모를 거야” close=”yes”]넌 모를 거야[/su_tooltip]
[su_tooltip style=”green” position=”north” shadow=”yes” rounded=”yes” title=”Khi em ngủ dậy khuôn mặt em đẹp biết bao nhiêu” content=”자다가 일어나 살짝 부은 얼굴이 얼마나 예쁜지” close=”yes”]자다가 일어나 살짝 부은 얼굴이 얼마나 예쁜지[/su_tooltip]
넌 모를 거야
[su_tooltip style=”green” position=”north” shadow=”yes” rounded=”yes” title=”Trước khi em rửa mặt trông em đẹp biết bao.” content=”자기 전 세수한 니 모습이 얼마나 (예쁜지)” close=”yes”]자기 전 세수한 니 모습이 얼마나 (예쁜지)[/su_tooltip]
[su_tooltip style=”green” position=”north” shadow=”yes” rounded=”yes” title=”Đừng một tý lại nhìn vào gương” content=”자꾸 거울 보지마” close=”yes”]자꾸 거울 보지마[/su_tooltip]
[su_tooltip style=”green” position=”north” shadow=”yes” rounded=”yes” title=”Đừng để ý tới cân nặng” content=”몸무게 신경 쓰지마” close=”yes”]몸무게 신경 쓰지마[/su_tooltip]
[su_tooltip style=”green” position=”north” shadow=”yes” rounded=”yes” title=”Em cứ như chính em là đẹp nhất” content=”넌 그냥 그대로 너무 예쁜 걸” close=”yes”]넌 그냥 그대로 너무 예쁜 걸[/su_tooltip]
No make up, yeah, no make up, yeah
[su_tooltip style=”green” position=”north” shadow=”yes” rounded=”yes” title=”Không trang điểm là đẹp nhất” content=”노 메이크업일 때 제일 예쁜 너” close=”yes”]노 메이크업일 때 제일 예쁜 너[/su_tooltip]
[su_tooltip style=”green” position=”north” shadow=”yes” rounded=”yes” title=”Son đỏ” content=”빨간색 립스틱보다” close=”yes”]빨간색 립스틱보다[/su_tooltip]
[su_tooltip style=”green” position=”north” shadow=”yes” rounded=”yes” title=”Son dưỡng môi trong suốt” content=”투명한 립밤이 좋아” close=”yes”]투명한 립밤이 좋아[/su_tooltip]
[su_tooltip style=”green” position=”north” shadow=”yes” rounded=”yes” title=”em còn tự nhiên hơn cả những áng mây trên bầu trời” content=”저 하늘 구름보다 자연스러워” close=”yes”]저 하늘 구름보다 자연스러워[/su_tooltip]
[su_tooltip style=”green” position=”north” shadow=”yes” rounded=”yes” title=”Ngày hôm qua mệt mỏi hay không” content=”어제도 힘들었는지” close=”yes”]어제도 힘들었는지[/su_tooltip]
너무 지쳐 보여 너
[su_tooltip style=”green” position=”north” shadow=”yes” rounded=”yes” title=”Đến đây anh ôm” content=”이리 와서 내 품에 안겨” close=”yes”]이리 와서 내 품에 안겨[/su_tooltip] babe
넌 모를 거야
아이라인 없이 웃는 너의 예쁜 눈웃음을
넌 모를 거야
메이크업 베이스 지우면 빛나는 우유빛 피부
자꾸 거울 보지마
몸무게 신경 쓰지마
넌 그냥 그대로 너무 예쁜 걸
No make up, yeah, no make up yeah
노 메이크업일 때 제일 예쁜 너
아무리 얘기해도 넌 모르겠다고 하지만
(바보 같아)
오늘 내일 다음 날도 매일 말해 주고파 ah 
(예쁜 얼굴) oh
넌 그냥 그대로 너무 예쁜 걸
No make up, yeah, no make up yeah
노 메이크업일 때 제일 예쁜 너


Từ vựng bài hát no make up(노메이크업)


  1. 진하게:Đậm.
  2. 머리:Cái đầu
  3. 오늘:Hôm nay
  4. 높은 구두:Giầy cao
  5. 아름답다=예쁘다:Đẹp.
  6. 노 메이크업:Không trang điểm

Một số bài hát hay trên website:

 

 

 

 

Về Trần Hồi 165 bài viết.
Mình tên Hồi. Mong các bạn tìm thấy những thông tin bổ ích từ blog của mình. Thân !~.~
avatar
  Subscribe  
Thông báo về