[M/V] 우주를 줄게 – 볼빨간사춘기


Lời bài hát


커피를 너무 많이 마셨나 봐요 
심장이 막 두근대고 잠은 잘 수가 없어요
한참 뒤에 별빛이 내리면 
난 다시 잠들 순 없겠죠
지나간 새벽을 다 새면 
다시 네 곁에 잠들겠죠
너의 품에 잠든 난 마치 
천사가 된 것만 같아요
난 그대 품에 별빛을 쏟아 내리고 
은하수를 만들어 어디든 날아가게 할거야
‘Cause I’m a pilot anywhere 
‘Cause I’m a pilot anywhere 
Lighting star, shooting star 줄게 내 galaxy
‘Cause I’m a pilot anywhere 
‘Cause I’m your pilot 네 곁에 
저 별을 따 네게만 줄게 my galaxy
Like a star 내리는 비처럼
반짝이는 널 가지고 싶어
Get ma mind
엄지와 검지만 해도 내 마음을 너무 잘 표현해
붙어 안달 나니까
마냥 떨리기만 한 게 아냐
준비가 되면 쏘아 올린 인공위성처럼
네 주윌 마구 맴돌려 해
더 가까워진다면 네가 가져줄래
이 떨림을
어제는 내가 기분이 참 좋아서 
지나간 행성에다가 그대 이름 새겨 놓았죠
한참 뒤에 별빛이 내리면 
그 별이 가장 밝게 빛나요
지나간 새벽을 다 새면 
다시 네 곁에 잠들겠죠
별빛 아래 잠든 난 마치 온 우주를 가진 것만 같아
난 그대 품에 별빛을 쏟아 내리고 
은하수를 만들어 어디든 날아가게 할거야
‘Cause I’m a pilot anywhere 
‘Cause I’m a pilot anywhere 
Lighting star, shooting star 줄게 내 galaxy
‘Cause I’m a pilot anywhere 
‘Cause I’m your pilot 네 곁에 
저 별을 따 네게만 줄게 my galaxy
‘Cause I’m a pilot anywhere 
‘Cause I’m a pilot anywhere 
Lighting star, shooting star 줄게 내 galaxy
‘Cause I’m a pilot (anywhere) I’m your pilot (네 곁에)
Lighting star, shooting star 줄게 my galaxy
라라라라라 라라라라라

 

 

 

 

Về Trần Hồi 163 bài viết.
Tôi tên Hồi là một lập trình viên đang học tập và làm việc tại Seoul Hàn Quốc. Mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm và kiến thức của mình cho những bạn du học sinh mới sang Hàn. Và giao lưu học hỏi , kết bạn với những người cùng sở thích ( Đọc sách , viết blog , đi du lịch )..Thân !~.~
avatar
  Subscribe  
Thông báo về