Cheer Up(산다는 건))

(홍진영)

Phát ngẫu nhiên

Lời bài hát

산다는 건 다 그런 거래요

힘들고 아픈 날도 많 지만

산다는 건 참 좋은 거래요

수고 많으셨어요

어떻게 지내셨나요

오늘도 한잔 걸치셨네요

뜻대로 되는 일 없어 한숨이 나도 슬퍼 마세요

구름 속에 비가 들었는지 누가 알아

살다 보면 나에게도 좋은 날이 온답니다

산다는 건 다 그런 거래요

힘들고 아픈 날도 많 지만

산다는 건 참 좋은 거래요

수고 많으셨어요

라 옆집이 부러운 가요

친구 요즘 잘 나가나요

남들은 다 좋아 보여 속상해져도 슬퍼 마세요

사연도 많아

인생이 별거 있나요 거기인 거지

산다는 건 다 그런 거래요

힘들고 아픈 날도 많 지만

산다는 건 참 좋은 거래요

수고 많으셨어요

산다는 건 다 그런 거래요

세상일이란 알 수 없 지만

산다는 건 참 멋진 거래요

모두가 내일도 힘내세요

수고 많으셨어요

Từ vựng trong bài hát

Sau khi lưu, bạn có thể xem chi tiết từ vựng ở profile của mình

Check Từ vựng Nghĩa Xem chi tiết
거기 ở đó
친구 bạn, bạn bè
내일 ngày mai
오늘 hôm nay
내일 ngày mai
구름 mây
어떻게 như thế nào
멋진 tuyệt vời
사연 lý do, nguyên nhân, câu chuyện, ý chính
세상 Thế gian, cuộc đời
수고 Khổ sở
요즘 Dạo này
인생 Cuộc sống ( Hán hàn : nhân sinh )

Ngữ pháp trong bài hát

Stt Ngữ pháp Nghĩa Xem chi tiết
1 지만 Nhưng, nhưng mà

Bình luận

Để lại một bình luận

Đăng nhập

Thư viện ảnh

 • 웃음에 관한 철학
 • 찐자 의도는
 • 법정에서
 • 당근의 변신
 • 맹구의 성적표
 • 다이어트
 • 기다리라
 • 이상한 소승
 • 외판원과 할머니
 • 공주병 엄마
 • 해와 달
 • 할인마트

Nhạc Hàn

 • 그 중에 그대를 만나
 • 그대 내게 말하길
 • 나의 옛날이야기
 • 우주를 줄게
 • 나도 사랑하고 싶다
 • 친구