Chuột Yêu Gạo

Khởi my và kery khánh

Phát ngẫu nhiên

Lời bài hát

고마워요 닿을듯 그대 옆에 있기에
Gô ma wuơ yô ta ưl đưt gư đe yo phê it ki ê


더는 내일이 나 두렵지 않죠
To nưn ne i ri na tu ryop ji an chyô


이별땜에 아픈건
Sa rang tte mê him đưn gon i byol tte mê a phưn gon


영화 속에만 있었으면해
Yong hoa sô gê man i sso ssư myon he


언제나 난 믿었죠 내 반쪽 그대라고
On jê na nan mi đot jyô ne ban jjôk kư đe ra gô


너무나 불안 했었던 나를
No mu na ik su khe so nưl bu ran he ssot ton na rưl


너무나 많이 울었던 나를
No mu na heng bô khe so ma ni u rot ton na rưl


말없이 안 아주었죠 이제는 하나죠
Ma rop si a na ju ơt jyô i jê nưn ha na jyô


보여요 그대맘 바라보기만 해도
Bô yo yô kư đe mam ba ra bô gi man he tô


사랑해요 말로는 다 못할 만큼
Sa rang he sa rang he yô mal lô nưn ta mô thal man khưm


알아요 그대 맘 아무 말도 안 해도
A ra yô kư đe mam a mu mal đô an he tô


사랑해요
Sa rang he sa rang he yô nun mu rưl i jưl man khưm sa rang he yô


혼자가 아니기에
Bin mul jô cha ye ppo yô hôn ja ga a ni gi ê


더는 어두움도 난 무섭지 않죠
To nưn o đu um đô nan mu sop ji an chyô


스쳐가는 연인은 가슴시린 얘기는
Sư chyo ga nưn yo ni nưn ga sưm si rin ye gi nưn


소설 속에만 있었으면 해
Sô sol sô gê man i sso ssư myon he


언제나 날 믿었죠 내 반쪽 그대라고
On jê na nal mi đot jyô ne ban jjôk kư đe ra gô


너무나 불안했었던 나를
No mu na ik su khe so nưl bu ran he ssot ton na rưl


너무나 많이 울었던 나를
No mu na heng bô khe so ma ni u rot ton na rưl


말없이 안 아주었죠 이제는[이제는] 하나죠
Ma rop si a na ju ơt jyô i jê nưn [i jê nưn] ha na jyô


* 보여요 그대맘 바라보기만 해도
Bô yo yô kư đe mam ba ra bô gi man he đô


사랑해요 말로는 다 못할 만큼
Sa rang he sa rang he yô mal lô nưn ta mô thal man khưm


알아요 그대 맘 아무 말도 안 해도
A ra yô kư đe mam a mu mal đô an he đô


눈물을 잊을만큼
Sa rang he sa rang he yô nun mu rưl i jưl man khưmv


사랑해요
Sa rang he yô 

Từ vựng trong bài hát

Sau khi lưu, bạn có thể xem chi tiết từ vựng ở profile của mình

Check Từ vựng Nghĩa Xem chi tiết
많이 nhiều (...이)
영화 phim
언제 khi nào, bao giờ
아주 rất
내일 ngày mai
내일 ngày mai
언제나 luôn luôn (ᄋ...)
혼자 một mình
가슴 ngực
사랑 tình yêu
이별 sự chia ly
소설 tiểu thuyết
불안 Bất an
눈물 Nước mắt

0 Bình luận

Để lại một bình luận

Đăng nhập

Thư viện ảnh

 • 이상한 소승
 • 외판원과 할머니
 • 공주병 엄마
 • 해와 달
 • 할인마트
 • 유식한 어느 주부
 • 적업별 거지말
 • 싫어하는 사람
 • Topik 6 tiếng hàn là gì?
 • Học tiếng hàn như thế nào | TIẾNG HÀN chỉ là chuyện nhỏ với bí quyết này.
 • Đề thi topik ĐẦY ĐỦ nhất
 • Du lịch tại hàn quốc

Nhạc Hàn

 • 시간을 달려서
 • all of my life
 • My ID is Gangnam Beauty Part.5
 • 아리랑(Arirang)
 • 옥탑방
 • Cheer Up(산다는 건))