FANTASTIC

BIGBANG

Phát ngẫu nhiên

Lời bài hát

여기 붙어라 모두 모여라
We gon' party like
리리리라라라
맘을 열어라 머릴 비워라
불을 지펴라 리리리라라라

정답은 묻지 말고 그대로 받 아들
느낌대로 가 alright
하늘을 마주 하고 두 손을 다 위로
저 위로 날뛰고 싶어 oh

나나나나나 나나나나나
Wow fantastic baby
Dance I wanna dan dan dan dan
Dance fantastic baby
Dance I wanna dan dan dan dan
Dance wow fantastic baby

이 난 장판에 hey
끝판 왕 차례 hey
땅을 흔들고
3분으론 불충분한
Race wait
위기는 과열
Huh catch me on fire huh
진짜가 나타났다 나나나나

하나부터 열 까지 모든 게 다 한 수위
모래 벌판 위를 미친 듯이
뛰어봐도 거뜬한 우리
하늘 충분히 너무나 푸르니까
아무것도 묻지 말란 말이야
느끼란 말이야 내가 누군지

심장 소리에 맞게 뛰기 시작
막이 끝날 때 까지 ye
I can't baby don't stop this
오늘은 타락해 미쳐 발악해
가는거야

Wow fantastic baby
Dance I wanna dan dan dan dan
Dance fantastic baby
Dance I wanna dan dan dan dan
Dance wow fantastic baby

Boom shakalaka
Boom shakalaka
Boom shakalaka
Dan dan dan dan
Dance
Boom shakalaka
Boom shakalaka
Boom shakalaka
Dan dan dan dan

날 따라 잡아볼 테면 와봐
난 영원한 딴따라
오늘 밤 금기란 내겐 없어
Mama just let me be your lover
이 혼란 속을 넘어 나나나나나

머리끝부터 발끝 까지 비쥬얼은
쇼크 내 감각 소문난 꾼
앞서가는 촉
남들 보다는 빠른 걸음
차원이 다른 젊음
얼음얼음얼음 hold up
나나나나나

심장 소리에 맞게 뛰기 시작
막이 끝날 때 까지 ye
I can't baby don't stop this
오늘은 타락해 미쳐 발악해
가는거야

Wow fantastic baby
Dance I wanna dan dan dan dan
Dance fantastic baby
Dance I wanna dan dan dan dan
Dance wow fantastic baby

Boom shakalaka
Boom shakalaka
Boom shakalaka
Dan dan dan dan
Dance
Boom shakalaka
Boom shakalaka
Boom shakalaka
Dan dan dan dan

다 같이 놀자 ye ye ye
다 같이 뛰자 ye ye ye
다 같이 돌자 ye ye ye
다 같이 가자
Wow fantastic baby

[English translation:]

Come together, everyone gather here
We gon' party like
Lilililalala
Open your hearts, empty your minds
Set the fire lilililalala

Don't ask for the answer but just take it as it is,
Go with the flow alright
Face the sky and put your two hands up, up high,
Wanna jump around oh

Nananana
Nananana
Wow fantastic baby
Dance I wanna dan dan dan dan
Dance fantastic baby
Dance I wanna dan dan dan dan
Dance wow fantastic baby

In this crazy house hey
At the end, it's the king's turn hey
The ground is shaking and
3 minutes is not enough for this
Race, wait
The atmosphere is overheated
Huh catch me on fire huh
The real has appeared nanana

From one to ten, everything is one level above
Even if we crazily run on sand,
We're still so agile
Because the sky is blue enough,
Don't ask any questions, just feel it –
Feel who I am

Jump at the sound of your heartbeat
Till this comes to an end yeah
I can't baby don't stop this
Just go corrupt today (go crazy and rave)
Let's go

Wow fantastic baby
Dance I wanna dan dan dan dan
Dance fantastic baby
Dance I wanna dan dan dan dan
Dance wow fantastic baby

Boom shakalaka
Boom shakalaka
Boom shakalaka
Dan dan dan dan
Dance
Boom shakalaka
Boom shakalaka
Boom shakalaka
Dan dan dan dan

Catch me if you can,
I'm forever a performer
There are no constraints for me tonight
Mama just let me be your lover
Past this chaos nananana

From my head to my toes, there's a visual shock
People know me for my senses
That are always ahead
My footsteps are faster than others
My youth is a different dimension
Ice ice ice hold up
Nananana

Jump at the sound of your heartbeat
Till this comes to an end yeah
I can't baby don't stop this
Just go corrupt today (go crazy and rave)
Let's go

Wow fantastic baby
Dance I wanna dan dan dan dan
Dance fantastic baby
Dance I wanna dan dan dan dan
Dance wow fantastic baby

Boom shakalaka
Boom shakalaka
Boom shakalaka
Dan dan dan dan
Dance
Boom shakalaka
Boom shakalaka
Boom shakalaka
Dan dan dan dan

Let's all play together ye ye ye
Let's all jump together ye ye ye
Let's all go crazy together ye ye ye
Let's all go together
Wow fantastic baby

Từ vựng trong bài hát

Sau khi lưu, bạn có thể xem chi tiết từ vựng ở profile của mình

Check Từ vựng Nghĩa Xem chi tiết
보다 nhìn, xem
오늘 hôm nay
여기 ở đây
아들 con trai
소리 âm thanh, tiếng
머리 đầu
충분히 đủ, đầy đủ
장판 tấm trải sàn
심장 tim
소문 lời đồn đại
위기 nguy cấp, khủng hoảng
감각 cảm giác
하늘 Bầu trời
모든 Tất cả
까지 Cho đến, cho tới
시작 Bắt đầu

Ngữ pháp trong bài hát

Stt Ngữ pháp Nghĩa Xem chi tiết
1 하고

0 Bình luận

Để lại một bình luận

Đăng nhập

Thư viện ảnh

  • Danh ngôn về sự thành công 2
  • Danh ngôn về danh dự
  • Danh ngôn về mục tiêu
  • Danh ngôn về tiền

Nhạc Hàn

  • 밤편지
  • 팔레트
  • 이 사랑
  • 시간을 달려서
  • all of my life
  • My ID is Gangnam Beauty Part.5